ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ: ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Προς
Υποψήφιους Ευρωβουλευτές Εκλογών 26ης Μαΐου 2019

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

«ΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ»: ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Διεθνής Διαφάνεια εισηγείται τη διατύπωση μιας δήλωσης δέσμευσης εκ μέρους των υποψηφίων Ευρωβουλευτών, για να τους παροτρύνει να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ενισχυμένη πολιτική ακεραιότητα.
Η «Στάση υπέρ της Ακεραιότητας» της Διεθνούς Διαφάνειας καλεί τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές να καταστήσουν τη δεοντολογία και τη διαφάνεια γνώμονα όλων των μελλοντικών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων τους, εφόσον εκλεγούν.
Εκτός από το αίτημα της Διεθνούς Διαφάνειας προς τους υποψήφιους να στηρίξουν τα κύρια σημεία της πολιτικής της, οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές καλούνται να δεσμευθούν και για τις εκ μέρους τους ακόλουθες συγκεκριμένες ενέργειες, σε περίπτωση που εκλεγούν:
• Να δημοσιεύουν λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων που τους χορηγούνται για την ενάσκηση των καθηκόντων τους, να δέχονται συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους συμφερόντων εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο τις σχετικές συναντήσεις μαζί τους.
• Να έχουν μια ουδέτερη μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την έννοια ότι δεν θα εκπροσωπήσουν συμφέροντα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο που θα λαμβάνουν την σχετική αποζημίωση της μεταβατικής περιόδου.
• Να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της δεοντολογίας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις συγκρούσεις συμφερόντων.
Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια της Διεθνούς Διαφάνειας ενόψει των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://transparency.eu/euelections2019/
Όσοι εξ υμών επιθυμείτε να δεσμευτείτε ότι, εφόσον εκλεγείτε, θα εφαρμόσετε τα ανωτέρω, σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα: https://transparency.eu/euelections2019sign/ (το όνομά σας θα δημοσιευθεί μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων σας από την Διεθνή Διαφάνεια).
Τα αιτήματα και οι βελτιωτικές προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας αποτελούν προϊόν των 25 ετών εμπειρίας της στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ατζέντα μας είναι φιλόδοξη αλλά θεωρούμε εποικοδομητική και εφικτή.
Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, στόχος είναι να καταδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, πρωτίστως, ένα μέσο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της και την άρση των φραγμών που εμποδίζουν τη δυναμική τους.
Μαζί μπορούμε να ανανεώσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσουμε ότι η ακεραιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
tihellas@otenet.gr
τηλ. +30 210 7224940
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο