Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ (ΔΔ-Ε) ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “BUSINESS INTEGRITY FORUM” (BIF)

Το “Business Integrity Forum” (ΒΙF) αποτελεί μια πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια και αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών, που διακηρύσσουν τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.
To BIF φιλοδοξεί να αποτελεί έναν ανεπίσημο και οικείο χώρο, ώστε τα μέλη του δικτύου να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και την τεχνογνωσία της Διεθνούς Διαφάνειας, να έχουν ενημερωτικές συζητήσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα εφαρμογής των πολιτικών και των πρακτικών κατά της διαφθοράς, και τέλος να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της ΔΔ-Ε και στο διεθνές δίκτυο αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αναζητεί εξωτερικό συνεργάτη (“Development Coordinator”), ο οποίος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου εταιρικών μελών, καθώς και με την υποστήριξη που παρέχεται σε αυτό.
Βασικές αρμοδιότητες:

 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής προσέλκυσης νέων εταιρικών μελών.
 • Η προσωπική επικοινωνία με τα υποψήφια εταιρικά μέλη και η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης βασισμένη στις αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας.
 • Η παρουσίαση των αρχών της Διεθνούς Διαφάνειας, των εργαλείων και των ωφελειών της συμμετοχής στο BIF.
 • H ένταξη και βελτιστοποίηση του CRM συστήματος στη ροή των εργασιών.
 • Η διοργάνωση δυο θεματικών events του BIF ετησίως και η συνδρομή στη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της ΔΔ-Ε.
 • H επικοινωνία της ανάπτυξης του δικτύου και των δραστηριοτήτων του BIF.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση στην Επικοινωνία ή το Marketing
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, προσέλκυση πόρων για κοινωφελείς σκοπούς
 • Γνώσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Εμπειρία στην οργάνωση events

Υποβολή υποψηφιοτήτων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

μέχρι  την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tihellas@otenet.gr με θέμα:  «BIFEξωτερικός Συνεργάτης».
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση tihellas@otenet.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 7224940.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο