Παραπάνω από τις μισές εξαγωγές παγκοσμίως προέρχονται από χώρες που αποτυγχάνουν να επιβάλλουν κυρώσεις για δωροδοκία που διαπράττεται στην αλλοδαπή

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018. Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εξαγωγικές χώρες αποτυγχάνουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε εταιρείες που διαπράττουν δωροδοκία στην αλλοδαπή, αποκάλυψε σήμερα η Διεθνής Διαφάνεια.
Ο οργανισμός κατά της διαφθοράς έχει θέσει σε κυκλοφορία την έκθεσή του για την Εξαγωγή Διαφθοράς (“Exporting Corruption”), όπου βαθμολογεί χώρες, βασιζόμενος στην επιβολή κυρώσεων που επιβάλλουν για την τιμώρηση της δωροδοκίας που διαπράττεται στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ ενάντια στη Δωροδοκία.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι μόνο 11 από τις 44 χώρες που βαθμολογήθηκαν επιβάλλουν ενεργά ή μετριοπαθώς κυρώσεις σε εταιρείες που διέπραξαν πράξεις δωροδοκίας στην αλλοδαπή. Αυτές είναι η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες (ενεργή επιβολή κυρώσεων) και η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και η Σουηδία (μετριοπαθής επιβολή κυρώσεων). Οι χώρες αυτές αθροίζουν το 30,8% των παγκόσμιων εξαγωγών.
Η Βραζιλία και το Ισραήλ έχουν σημειώσει εντυπωσιακή βελτίωση στις βαθμολογίες τους, σε σχέση με το 2015 όταν σημείωναν χαμηλή ή μηδενική επιβολή κυρώσεων.
Τέσσερεις χώρες – η Αυστρία, ο Καναδάς, η Φινλανδία και η Νότια Κορέα-, οι οποίες αθροίζουν το ποσοστό των 6,7% των παγκόσμιων εξαγωγών, παρουσιάζουν πτωτική τάση στην επιβολή κυρώσεων με τη μεγαλύτερη διολίσθηση να σημειώνεται από τη Φινλανδία.
Για πρώτη φορά, η φετινή έκθεση βαθμολογεί την Κίνα, τη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών, καθώς και την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, η κάθε μία από τις οποίες συγκεντρώνει ποσοστό εξαγωγών μεγαλύτερο από το 2% των παγκόσμιων εξαγωγών, χωρίς ωστόσο να είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση του ΟΟΣΑ. Βέβαια, οι χώρες αυτές αποτελούν μέλη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, η οποία και απαιτεί την επιβολή νομικών κυρώσεων για την διάπραξη δωροδοκίας στην αλλοδαπή. Η Διεθνής Διαφάνεια τις προτρέπει να προσχωρήσουν ως συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του ΟΟΣΑ ενάντια στη Δωροδοκία.
Αυτές οι τέσσερεις χώρες που δεν αποτελούν μέλη του ΟΟΣΑ εντάσσονται στην κατηγορία της «χαμηλής ή μηδενικής» επιβολής νομικών κυρώσεων. Όλες μαζί οι 33 χώρες των κατηγοριών «περιορισμένης», «χαμηλής» και «μηδενικής»» επιβολής, απαρτίζουν το ποσοστό περίπου των 52% των παγκόσμιων εξαγωγών. Μόνη της η Κίνα συγκεντρώνει το ποσοστό 10.8% του συνόλου.
«Είναι απαράδεκτο ότι τόσο μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου έχει καταστεί ευάλωτο στη διαφθορά άνευ επιπτώσεων», ανέφερε η Delia Ferreira Rubio, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. «Οι Κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν νόμους ενάντια στην δωροδοκία αλλοδαπών αξιωματούχων, στο πλαίσιο των Συνθηκών του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, αρκετές δεν προβαίνουν καν στη διερεύνηση σημαντικών υποθέσεων μείζονος διαφθοράς, στις οποίες εμπλέκονται δημόσιες επιχειρήσεις και υψηλόβαθμοι πολιτικοί. Αυτές οι υποθέσεις έχουν ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό αποτέλεσμα και το χειρότερο είναι ότι οπωσδήποτε επηρεάζουν τους μέσους πολίτες των χωρών τους.»
Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ απαιτεί οι συμβαλλόμενες χώρες να ποινικοποιήσουν τη δωροδοκία αλλοδαπών αξιωματούχων και να υιοθετήσουν σχετικά μέτρα. Η Διεθνής Διαφάνεια εξέτασε την επιβολή νομικών κυρώσεων από αυτές τις χώρες σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν στις παγκόσμιες εξαγωγές και τις κατέταξε σε τέσσερεις κατηγορίες: «ενεργούς», «μετριοπαθούς», «περιορισμένης», «χαμηλής» και «μηδενικής» επιβολής νομικών κυρώσεων.
Η Gillian Dell, συντάκτρια της έκθεσης, ανέφερε: «Οι Αρχές όχι μόνο χρειάζονται ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο ενάντια στις επιχειρήσεις που διαπράττουν δωροδοκία στην αλλοδαπή, αλλά και τους κατάλληλους πόρους για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε πολλές χώρες, οι δικαστικές, όπως και οι διωκτικές αρχές των διασυνοριακών εγκλημάτων διαφθοράς, διαθέτουν ανεπαρκή μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους».
Εκτός από την ενίσχυση των προσπαθειών για την επιβολή νομικών κυρώσεων, η Διεθνής Διαφάνεια συνιστά στις κυβερνήσεις όπως:
• Βελτιώσουν τη λογοδοσία και ενισχύσουν την αποτροπή, δημοσιεύοντας επικαιροποιημένα στοιχεία και πληροφορίες υποθέσεων
• Διευκολύνουν τις διασυνοριακές έρευνες με βελτιωμένη αμοιβαία νομική συνδρομή προς τρίτες χώρες
• Διασφαλίσουν αμερόληπτες και αποτρεπτικές ποινές, εφαρμόζοντας διαφάνεια, λογοδοσία καθώς και δίκαιη διαδικασία στην εκδίκαση υποθέσεων δωροδοκίας στην αλλοδαπή.
Περαιτέρω, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία θα πρέπει να κάνει περισσότερο εκτεταμένη χρήση δημόσιων ανακοινώσεων για να κατονομάζει και να εκθέτει χώρες οι οποίες δεν επιβάλλουν κυρώσεις για πράξεις δωροδοκίας στην αλλοδαπή, για το συναφές ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και για λογιστικές απάτες.
Τέλος, η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ Άννα Δαμάσκου, δήλωσε: «O τρόπος με τον οποίον δημιουργούν κέρδη οι εγχώριοι επιχειρηματίες από τις διεθνείς δραστηριότητές τους δεν είναι πλέον αδιάφορος στις ημεδαπές αρχές. Δεν αρκεί να εισρέουν στην χώρα κέρδη – τούτα πρέπει να είναι και καθαρά, όπως και οι ξένες επενδύσεις που προσελκύονται στην Ελλάδα. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα συνεχίσει να καταγράφει τα περιστατικά και να ζητά την άμεση και ουσιαστική διαλεύκανση τους.»


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς
Τηλ. 210 722 4940
tihellas@otenet.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο