Συναγερμό χτυπά η αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφθορά στην Ευρώπη.

Η πρώτη αξιολόγηση που έγινε ποτέ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, εντοπίζει την ολιγωρία των κυβερνήσεων.

Βερολίνο, 3 Φεβρουαρίου 2014
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουν πιο αποτελεσματικά με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την εμπιστοσύνη των πολιτών, τόνισε η Διεθνής Διαφάνεια σήμερα, μετά τη δημοσίευση της πρώτης Αναφοράς καταπολέμησης της διαφθοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία επισημαίνονται σημαντικές ελλείψεις στις προσπάθειες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αναφορά εντοπίζει συστηματικές αποτυχίες στη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην χρηματοδότηση των κομμάτων, στη σύναψη δημοσίων συμφωνιών και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρηματικού κλάδου. Καμιά χώρα δεν είναι άμοιρη ευθυνών.
«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τους ηγέτες της Ευρώπης καθώς οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα είναι σκοτεινές, αφήνοντας τους πολίτες με αμφιβολίες για το ποιών τα συμφέροντα τελικά εξυπηρετούνται», είπε ο Miklos Marschall, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Διαφάνειας.
«Για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην δημόσια ζωή και περισσότεροι δημόσιοι λειτουργοί να λογοδοτούν για τις πράξεις τους».
Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμμορφωθούν με τις αυστηρές δεσμεύσεις όταν θα συναντηθούν το Μάρτιο στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε η Διεθνής Διαφάνεια.
«Η διαφθορά ξεπερνά τα σύνορα και είναι απειλή για την ακεραιότητα της αγοράς», είπε ο Carl Dolan, Διευθυντής του γραφείου διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ε.Ε.. «Γι’ αυτούς τους λόγους, η Ευρώπη χρειάζεται συντονισμένη δράση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που επισημαίνονται στην Αναφορά, όπως το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την προστασία των whistleblowers».
Η αναφορά αξιολογεί τις προσπάθειες όλων των 28 χωρών μελών της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Η δημοσίευσή της συνάντησε καθυστερήσεις, έχοντας αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2013. Η Αναφορά ωστόσο, αποτυγχάνει να κάνει προτάσεις για το whistleblowing, την πρόσβαση στις πληροφορίες και το lobbying.
Το 2013 ήταν η χρονιά των μεγάλων σκανδάλων διαφθοράς που ξέσπασαν μέσα στην Ε.Ε. Η Γαλλία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβενία, η Ισπανία αντιμετώπισαν περιπτώσεις έντονης διαφθοράς που σχετίζονται με ισχυρισμούς για απλή απάτη και ξέπλυμα χρήματος υψηλόβαθμων πολιτικών και φτάνουν σε εξαιρετικά υψηλής κλίμακας διασυνοριακές περιπτώσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων.
Ειδικότερα στην Ελλάδα το πρόβλημα εντοπίζεται στο κατακερματισμένο, πολύπλοκο και μη συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα ίδια χαρακτηριστικά φαίνεται να έχει και το θεσμικό πλαίσιο, ήτοι οι φορείς, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τούτα δυσχεραίνουν την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου, παρά τα κάποια θετικά βήματα που σημειώθηκαν πρόσφατα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησής του, της ενίσχυσης του ρόλου των διωκτικών οργάνων και της επιβολής αυστηρών κυρώσεων.
Η ελευθερία των ΜΜΕ, το πολιτικό χρήμα, οι δημόσιες συμβάσεις, η υγεία, οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί και η ποινική μεταχείριση του πολιτικού προσωπικού της χώρας εξακολουθούν να αποτελούν νέφη στη διαφάνεια που καλείται να υιοθετήσει η Ελλάδα στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεών της. Πολύ περισσότερο ακανθώδες είναι το ζήτημα της παντελούς μη ρύθμισης πρακτικών όπως το whistleblowing και το lobbying, η ρύθμιση των οποίων έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει τα μέγιστα στην πάταξη της διαφθοράς.
Δείτε το κείμενο του report στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
tihellas@otenet.gr
τηλ: 210 7224940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο