Υπόθεση κας Σοφίας Μπεκατώρου:

ΟΧΙ άλλη καθυστέρηση στην εγκατάσταση ασφαλών διαύλων καταγγελίας
ΝΑΙ στην αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων (whistleblowers)
Με αφορμή την υπόθεση της κας Σοφίας Μπεκατώρου, η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισημαίνουν, για άλλη μια φορά, την επιτακτική ανάγκη:

  • εγκατάστασης ασφαλών διαύλων -επωνύμων και ανωνύμων- καταγγελιών περιστατικών διαφθοράς και πάσης φύσεως παράνομων πράξεων

και

  • αποτελεσματικής προστασίας των καταγγελλόντων (whistleblowers),

όπως κατά καιρούς έχουν επισημάνει στο πλαίσιο και της στενής συνεργασίας τους.
Εν προκειμένω:
■ Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούν τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1937/EE σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου (whistleblowers):
– Να εργασθούν σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας και σύμφωνα με την προτροπή που καταγράφεται στο κείμενο της, δηλαδή τα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν νόμους με το ευρύτατο δυνατό αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής (παράνομες πράξεις που προστατεύονται όταν καταγγέλλονται, πρόσωπα που προστατεύονται όταν καταγγέλλουν, νομικές οντότητες που υποχρεούνται να θεσπίσουν πλαίσιο ασφαλών διαύλων καταγγελίας και αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων), πέραν και πλέον αυτού της Οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, τις οποίες συνυπογράφουν 20 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι οποίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή[1].
■ Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούν τo Yπουργείο Δικαιοσύνης:
– Να προβεί άμεσα σε ακρόαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων, δεδομένου ότι έκαστος εξ αυτών έχει διαφορετικό αντικείμενο και ειδικά ενδιαφέροντα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πληρέστερη κατάρτιση του σχεδίου νόμου, πριν αυτό τεθεί σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση[2].
– Να θέσει το συντομότερο σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που θα διαμορφωθεί μετά και την ακρόαση των ενδιαφερομένων φορέων, με επαρκή προθεσμία για την υποβολή σχολίων εκ μέρους και λοιπών φορέων.
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση και την ειδική τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει στα ζητήματα της εγκατάστασης ασφαλών διαύλων καταγγελίας περιστατικών διαφθοράς και πάσης φύσεως παράνομων πράξεων, αλλά και της αποτελεσματικής προστασίας των καταγγελλόντων[3], λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς βέλτιστες πρακτικές:
Θέτουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όλων των φορέων που εμπλέκονται στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου, για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1937/EE σχετικά με την προστασία των whistleblowers με το ευρύτατο δυνατό αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής.
Θέτουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών φορέων. Η στενή συνεργασία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την πάταξη της διαφθοράς και της αναφοράς παρατυπιών (whistleblowing) στον αθλητισμό παρέχει τα εχέγγυα για ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές προτάσεις και οργανωτικές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και σε αυτό της καταστολής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για τα ΜΜΕ
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
τηλ.: 210 7224940
e-mail:
tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr
Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αθλητικής Ψυχολογίας
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 992212
email: lambo@phed.auth.gr
www.phed.auth.gr

[1]https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pd
[2] Βλ. και πρόταση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για την προσθήκη δέσμευσης για τη συμμετοχική ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937/EE σχετικά με την προστασία των whistleblowers στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021: https://www.transparency.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba/
[3] https://www.transparency.gr/ti-kanoume/whistleblowing/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο