Διεθνή δημοσιότητα στην υπόθεση του κ. Κ. που ακόμα ζητά να δικαιωθεί

Διεθνή δημοσιότητα παίρνει πλέον η υπόθεση του κ.Κ., ειδικού στην αναστήλωση αρχαιοτήτων, ο οποίος αφού κατήγγειλε κακοτεχνίες στις εργασίες αναστήλωσης ιστορικού ναού στην Εύβοια, έκτοτε κλήθηκε να απολογηθεί στην υπηρεσία του και υφίσταται ακόμα και σήμερα, τα αντίποινα.
Ο κ.Κ. απευθύνθηκε στην Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» και μετά τις απαραίτητες ενέργειες προχωρήσαμε στη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του στην Ελλάδα το Μάιο του 2014. Παρά το γεγονός ότι διατάχθηκε έρευνα για να εξακριβωθούν όσα κατήγγειλε ο Κ., κανένα αποτέλεσμα δεν υπήρξε μέχρι σήμερα. Το παγκόσμιο κίνημα της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) θεωρώντας την υπόθεση του κ.Κ. ως μία χαρακτηριστική περίπτωση whistleblower που θέλησε να αναμετρηθεί με τη διαφθορά, να μιλήσει ανοιχτά κι ωστόσο ακόμα δεν έχει δικαιωθεί, ανήρτησε σχετικό blog post δημοσιοποιώντας διεθνώς την υπόθεση του Έλληνα υπαλλήλου.
Τι συνέβη; Γιατί απαιτείται επείγουσα δράση για την προστασία του κ.Κ. αλλά και όλων όσοι μιλούν ανοιχτά για τη διαφθορά;
Διαβάστε το σχετικό blog post ΕΔΩ
 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της ΔΔ-Ε για την υπόθεση του κ.Κ.
 Δείτε τις νέες διατάξεις και διαδικασίες για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν σοβαρές πράξεις διαφθοράς και αναλυτικά τις εγγυήσεις που παρέχονται.
==================================================
Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι μια Υπηρεσία της Διεθνούς Διαφάνειας που λειτουργεί στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2013 με σκοπό την υποδοχή καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Υπηρεσία λειτουργεί τη Γραμμή Υποστήριξης 101 90* με την υποστήριξη νομικής ομάδας και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, έχοντας στόχο την παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σκοπός είναι η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων/υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.transparency.gr/diafaneiatora/

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί όλες τις κυβερνήσεις να πατάξουν τη διασυνοριακή δωροδοκία

Μόνο 4 χώρες προωθούν σθεναρά κανόνες που έχουν διαμορφωθεί εδώ και 15 χρόνια για τη διατήρηση καθεστώτος δικαιοσύνης στο παγκόσμιο εμπόριο.

«Πολλές κορυφαίες οικονομικά χώρες έχουν αποτύχει να βάλουν φραγμούς στις εταιρίες τους και να τις αποτρέψουν από την εξάπλωση της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί η ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, στην ετήσια Έκθεση προόδου για την εφαρμογή «Συνθήκης κατά της Διαφθοράς» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σχεδόν 15 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης, μόνο 4 από τις 41 χώρες που την έχουν επικυρώσει, ερευνούν αποτελεσματικά και επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρίες που εξαπατούν τους φορολογούμενους όταν δωροδοκούν ξένους δημόσιους λειτουργούς είτε για να εξασφαλίσουν ή να «φουσκώσουν» συμβόλαια, είτε για ν’ αποκτήσουν άδειες και προνόμια. Σύμφωνα πάντα με την πρόσφατη Έκθεση, 5 χώρες έχουν αξιολογηθεί ότι ασκούν μέτριες πιέσεις, ενώ άλλες 8 χώρες ότι ασκούν περιορισμένες πιέσεις.

«Για να πετύχει η “Συνθήκη κατά της Διαφθοράς” μία ριζική αλλαγή στον τρόπο που οι εταιρίες λειτουργούν, χρειαζόμαστε έναν μεγάλο αριθμό κορυφαίων εξαγωγέων για να την εφαρμόζουν ουσιαστικά, ώστε οι άλλες χώρες να είναι αναγκασμένες να ακολουθήσουν», δήλωσε ο Jose Ugaz, Πρόεδρος του παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας. «Δυστυχώς απέχουμε πολύ ακόμη από αυτό το σημείο, κι αυτό σημαίνει ότι το όραμα ενός διεθνούς εμπορίου απαλλαγμένου από τη διαφθορά παραμένει ακόμη πολύ μακρινό».

Όπως προκύπτει από την Έκθεση, 22 από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη του ΟΟΣΑ κάνουν πολύ λίγα ή ακόμη και τίποτε για την εφαρμογή της. Οι 22 αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 27% των παγκόσμιων εξαγωγών. Η Διεθνής Διαφάνεια δήλωσε ότι η πίεση που ασκείται για την εφαρμογή της Συνθήκης είναι πολύ μικρή διότι οι διωκτικές αρχές δεν έχουν την απαραίτητη πολιτική στήριξη για να «κυνηγήσουν» μεγάλες εταιρίες, ειδικά στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον για την εθνική οικονομία δίνει το άλλοθι για την καταπάτηση οποιασδήποτε δέσμευσης κατά της διαφθοράς. Επιπλέον, οι διωκτικές αρχές συνήθως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να ερευνήσουν πολύπλοκα οικονομικά εγκλήματα.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να δραστηριοποιηθούν κατά των κρυφών περιουσιακών στοιχείων των εταιριών.

«Μια αιτία που η δωροδοκία ανθεί σε διεθνείς, διασυνοριακές επιχειρήσεις -αν και παράνομα- είναι ότι αυτοί που διενεργούν ελέγχους στερούνται πόρων για να παρακολουθήσουν τις περίπλοκες τεχνικές ξεπλύματος χρήματος, που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται για να αποκρύψουν δωροδοκίες», επισημαίνει η Διεθνής Διαφάνεια.

Στις μέρες μας, Συμφωνίες που έχουν συναφθεί με διεφθαρμένες πρακτικές, όλο και περισσότερο καλύπτονται από πολύπλοκα εταιρικά μορφώματα που είναι υπεράνω υποψίας και των οποίων οι τελικοί δικαιούχοι είναι άγνωστοι ακόμη και στις αρχές.

«Ο ΟΟΣΑ πρέπει να βοηθήσει τις αρχές να συνεργαστούν διακρατικά, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν την ολοένα εξελισσόμενη διασυνοριακή φύση του εγκλήματος», τονίζει η Διεθνής Διαφάνεια. Η Ομάδα κατά της διαφθοράς επανέλαβε το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους G20 να διασφαλίζουν τη δημοσίευση των τελικών δικαιούχων σε δημόσια αρχεία εταιρικών πληροφοριών.

«Τα 15 χρόνια θα έπρεπε να είναι αρκετά για την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων. Ο ΟΟΣΑ εργάστηκε σκληρά για να κάνει την Συνθήκη ένα ισχυρό εργαλείο και πίεσε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυστηρούς νόμους. Τώρα χρειάζεται να εξασφαλισθεί ότι οι αρχές έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ισχύ των διασυνοριακών δικτύων», τονίζει ο Ugaz.

Η Συνθήκη υιοθετήθηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 1999.

Οι 4 χώρες που εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τη Συνθήκη (Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες) έκλεισαν 225 υποθέσεις και άνοιξαν 57 νέες από το 2010 έως το 2013. Παράλληλα, 35 χώρες έκλεισαν 20 υποθέσεις και άνοιξαν 53 νέες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 20 χώρες δεν έχουν απαγγείλει καμιά κατηγορία για διασυνοριακή διαφθορά από εταιρίες, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Καναδάς είναι η μόνη χώρα που παρουσιάζει σημαντική βελτίωση από την Αναφορά του περασμένου χρόνου, έχοντας βελτιώσει σημαντικά το νόμο περί «διασυνοριακής δωροδοκίας» και έχοντας ξεκινήσει αρκετές έρευνες υποθέσεων δωροδοκίας.

Επίσης, 9 από τις 20 χώρες με λιγότερη διαφθορά στο δημόσιο τομέα κάνουν από ελάχιστα έως και τίποτε για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρίες τους εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα στο εξωτερικό, επιτρέποντας έτσι στις εταιρίες αυτές να συμβάλουν στη διαφθορά του δημοσίου τομέα τρίτης χώρας.

Τέλος, 9 από τις 20 χώρες των G20 ανήκουν στην κατηγορία της μηδαμινής ή ελάχιστης εφαρμογής, που σημαίνει ότι έχουν αποτύχει αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης των G20 για την πάταξη της διαφθοράς.

To street event με εικόνες!

Σφυρίξαμε αδιά-φ-θορα στο Μοναστηράκι
Ποδηλάτες, μουσικοί, χορευτές, εργαζόμενοι και κυρίως, εθελοντές της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος έστειλαν -το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014- το δικό τους ξεχωριστό και ηχηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς: «Ώρα να Ξυπνήσουμε!».
Με αφορμή τη συμπλήρωση 1 χρόνου λειτουργίας της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» και τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων με την υποδοχή περισσότερων από 600 αναφορών για διαφθορά αλλά και, συνεχίζοντας μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια διοργάνωσε μία σπονδυλωτή εκδήλωση δρόμου. Και πολλοί ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας κι ένωσαν τη φωνή τους με τη δική μας. Κι η αλήθεια είναι, πώς το μήνυμα πολλαπλασιάστηκε κι έφτασε ακόμα πιο μακριά.
Όσοι βρέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Μοναστηρακίου, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εθελοντές της οργάνωσης, να λάβουν ενημερωτικό υλικό και σφυρίχτρες -σε μία συμβολική κίνηση ότι «σφυρίζουμε αδιά-φ-θορα»- και να πληροφορηθούν για το πώς μπορούν να λάβουν δωρεάν ενημέρωση και καθοδήγηση από την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!».
Μεγάλος ήταν ο αριθμός των πολιτών που επισκέφθηκε το περίπτερο ενημέρωσης αλλά κυρίως, μεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον τους να μάθουν περισσότερα και η βούλησή τους να δράσουν δυναμικά καταγγέλλοντας τη διαφθορά.
Το street event επιφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις στους περαστικούς. Η Ομάδα κρουστών Anasa Drummers έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα αλλά και τον μουσικό τόνο της εκδήλωσης. Οι μουσικοί συμμετείχαν μάλιστα σε ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο που ήρθε να δώσει εικόνα και να δραματοποιήσει εύστοχα το βασικό μας σύνθημα «Ώρα να Ξυπνήσουμε!»: εθελοντές της οργάνωσης «κοιμισμένοι» στην πλατεία δεν αντιδρούσαν στο άκουσμα της «διαφθοράς» που τυμπάνιζαν οι μουσικοί. Μέχρι που το νερό ήρθε ως καταλύτης να προκαλέσει το ξάφνιασμα αλλά και εν τέλει, το ξύπνημα.
Σε μία διαφορετική δράση με ποδήλατα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν όσοι είχαν τη διάθεση να βολτάρουν στην πόλη και να γίνουν για λίγο «πρεσβευτές της διαφάνειας». Εμείς βάλαμε τα ποδήλατα κι εκείνοι έβαλαν την εθελοντική δράση. Στη βόλτα μας με τίτλο: “Cycle for transparency. Don’t recycle corruption” o Γιώργος Αμυράς με την ομάδα του, ανέλαβαν να οδηγήσουν τους ποδηλάτες σε 6 πλατείες της Αθήνας και να μεταδώσουν το μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια στη ζωή μας.
Οι διάφανες ομπρέλες και οι χορευτές της σχολής Dance Action με επικεφαλής τη χορογράφο Άννα Πολύζου δεν θα μπορούσαν να σημάνουν καλύτερα και πιο συμβολικά, την λήξη των εκδηλώσεων. Ο χορός των κοριτσιών με τις ομπρέλες τους να στροβιλίζονται στους ήχους της λατινοαμερικάνικης μουσικής, ξεσήκωσε τους θαμώνες και τους περαστικούς της πλατείας στέλνοντας το πιο δυνατό, και ηχηρό σύνθημα της ημέρας!

Περισσότερες από 600 αναφορές πολιτών με "πρωταθλητές" διαφθοράς : Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Δημόσιο _Ένας χρόνος λειτουργίας της Υπηρεσίας "Διαφάνεια Τώρα!"

 
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014. Περισσότερες από 600 αναφορές πολιτών για περιστατικά διαφθοράς υποδέχτηκε και εξυπηρέτησε η Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), η οποία συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας της. Με βάση τις καταγγελίες που έγιναν, «πρωταθλητές» της διαφθοράς αναδεικνύονται οι τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας και του Δημοσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 46% των ανθρώπων που ζήτησαν και έλαβαν βοήθεια από τη «Διαφάνεια Τώρα!» είχαν πέσει οι ίδιοι θύματα διαφθοράς στην καθημερινή ζωή τους.
«Όταν πριν από ένα χρόνο ξεκινούσαμε τη δράση αυτή πιστεύαμε ότι οι πολίτες δεν θα έμεναν απαθείς μπροστά στη διαφθορά αν κάποιος τους προσέφερε έναν απλό και αξιόπιστο μηχανισμό για να την καταγγείλουν», τονίζει ο Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Κώστας Μπακούρης. «Ένα χρόνο μετά, επιβεβαιωνόμαστε. Το γεγονός ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι απευθύνθηκαν σε εμάς για βοήθεια, ενημέρωση και καθοδήγηση μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η μάχη κατά της διαφθοράς είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά. Γιατί η άμεση επαφή μαζί τους μάς δίνει τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η διαφθορά στην πράξη για να προωθήσουμε τις κατάλληλες αλλαγές στην κοινωνία μας».
Η Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» ξεκίνησε να λειτουργεί από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος το Σεπτέμβριο του 2013 ως ένα πιλοτικό και ταυτόχρονα πρωτοποριακό πρόγραμμα, καθώς αποτελεί τη μοναδική, ανεξάρτητη υπηρεσία που λειτουργεί Οργάνωση στην Ελλάδα για την υποδοχή αναφορών και την παροχή ενημέρωσης/καθοδήγησης στους πολίτες για υποθέσεις διαφθοράς. Παγκοσμίως, η Διεθνής Διαφάνεια λειτουργεί 90 αντίστοιχες υπηρεσίες σε 60 χώρες του κόσμου κι έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 140.000 ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά στη δική τους ζωή.
Οι βασικοί τομείς αλλά και οι κύριες υποθέσεις διαφθοράς, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στις καταγγελίες που κατέγραψε η ΔΔ-Ε, αφορούν πιο αναλυτικά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση_12% των καταγγελιών: αδιαφανείς διαδικασίες διαγωνισμών/προσλήψεων/ προμηθειών, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και ευνοικρατία, κακοδιαχείριση
Υγεία_11% των καταγγελιών: χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, φακελάκι, φοροδιαφυγή
Δημόσιο_9,50% των καταγγελιών: ευνοιοκρατία/μη αξιολόγηση/ελλιπής εποπτεία και μη απόδοση ευθυνών, αδιαφάνεια/μη παροχή πληροφοριών σε πολίτες, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών
Εργασία_9% των καταγγελιών: ανασφάλιστη εργασία/μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, μη πληρωμή δεδουλευμένων, απόδοση παράνομων συντάξεων και επιδομάτων
Παιδεία_8% των καταγγελιών: χρηματισμοί καθηγητών, ευνοιοκρατία/νεποτισμός, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών
Εμπόριο_6,7% των καταγγελιών: φοροδιαφυγή/μη έκδοση νόμιμων παραστατικών
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος από τις 609 αναφορές που υποδέχτηκε συνολικά μέσω της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!», από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2014, σημειώνει ότι:

 •  το 46% των ανθρώπων είχαν πέσει οι ίδιοι θύματα της διαφθοράς ενώ το 39% είχαν γίνει μάρτυρες σε υπόθεση διαφθοράς
 • το 85% των αναφορών έγινε από μεμονωμένα άτομα/ιδιώτες
 • το 38% των υποθέσεων/ατόμων χρειάστηκε να λάβει βασική πληροφόρηση και να παραπεμφθεί σε άλλη Αρχή/υπηρεσία
 • το 24% των υποθέσεων/ατόμων έλαβε πληροφόρηση και καθοδήγηση για το πώς και πού να απευθύνει την καταγγελία του
 • το 49% των ατόμων που πήραν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν στην Υπηρεσία για να καταγγείλουν ήταν άνδρες
 • το 21% των καταγγελιών σημειώθηκε στην περιοχή της Αττικής και το 12% στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας
 • το 59% των ανθρώπων προτίμησε το τηλέφωνο ως μέθοδο καταγγελίας ενώ το 33% προχώρησε σε ηλεκτρονική αναφορά αποστέλλοντας email

«Οι πολίτες που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία είχαν στην πλειοψηφία τους ελάχιστη ενημέρωση για τη διαφθορά, για το πώς και πού να απευθυνθούν για να την αντιμετωπίσουν», τονίζει η συντονίστρια του προγράμματος, Μαρία Νίνη. «Μετά την επικοινωνία τους μαζί μας, ενημερώθηκαν σωστά και ολοκληρωμένα για το τι μπορούν να κάνουν. Ενθαρρυντικό είναι ότι κάποιοι αποφάσισαν να αναλάβουν δράση οι ίδιοι, μετά τη δική μας βοήθεια. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι, οι πολίτες χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση για να αναλάβουν δράση», επισημαίνει.
Street event στο Μοναστηράκι
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!», η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος διοργανώνει ένα street event.
Πότε: Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014, 12.00μ.μ. – 17.00μ.μ.
Πού: Πλατεία Μοναστηρακίου (μπροστά από τον Ηλεκτρικό Σταθμό)
Γιατί: οι εθελοντές μας σφυρίζουν αδιά-φ-θορα και ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς και πού μπορούν να καταγγείλουν τη διαφθορά και να συμβάλουν στην καταπολέμησή της.
Έλα κι ΕΣΥ για να δυναμώσει η φωνή μας!

Πρόγραμμα street event
o 12.00μ.μ./Η μουσική ξυπνά τα ήθη
Το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης & Πολιτισμών με την ομάδα κρουστών Anasa Drummers δίνουν τον τόνο της ημέρας και μας καλούν σε εγρήγορση με σύνθημα «Ώρα να Ξυπνήσουμε!».

o 12.30μ.μ./Με ένα ποδήλατο γίνομαι «πρεσβευτής»
Η Διεθνής Διαφάνεια βάζει τα ποδήλατα κι εσύ βάζεις την εθελοντική δράση! Ποδηλατούμε μαζί -με επικεφαλής το Γιώργο Αμυρά- και βολτάρουμε από το Μοναστηράκι σε 6 πλατείες της Αθήνας πρεσβεύοντας το μήνυμα «Cycle for transparency. Don’t “recycle” corruption».
o 2.00μ.μ./Σφυρίζουμε αδιά-φ-θορα
Οι εθελοντές της Διεθνούς Διαφάνειας με σφυρίχτες καλούν σε ένα ηχηρό «ξύπνημα συνειδήσεων». Μοιράζουν φυλλάδια, συνομιλούν και ενημερώνουν τους πολίτες για την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» και τη Γραμμή Υποστήριξης 101 90 για θέματα διαφθοράς.
o 3.30μ.μ./Οι διάφανες ομπρέλες στήνουν χορό
Χορευτές της Σχολής Dance Action με επικεφαλής τη χορογράφο Άννα Πολύζου, σε μία αυτοσχέδια και συμβολική χορογραφία με διάφανες ομπρέλες ζητούν περισσότερη διαφάνεια στην καθημερινή ζωή όλων μας.
Υποστηρικτές της δράσης
Η Forthnet είναι χορηγός της Γραμμής Υποστήριξης 101 90.
Ο Γιώργος Αμυράς και η ομάδα του στηρίζουν την ποδηλατοδράση.
Το κατάστημα Podilato διαθέτει 10 ποδήλατα για την εκδήλωση ενώ προσφέρει σε κάθε εθελοντή που συμμετέχει 1 δωρεάν service για το ποδήλατό του.
 Η Ideal Bikes στηρίζει την ποδηλατοδράση.
 Η ομάδα κρουστών Anasa Drummers του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικάνικης Τέχνης & Πολιτισμών «ντύνει» μουσικά τις εκδηλώσεις δρόμου.
 Η σχολή χορού Dance Action και η Άννα Πολύζου με την ομάδα της μετέχουν με ένα χορευτικό δρώμενο.
event_e_flyerbike_e_flyer
——————————————————————————————-
Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι μία Υπηρεσία της Διεθνούς Διαφάνειας για την υποδοχή καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Υπηρεσία λειτουργεί με την υποστήριξη νομικού συμβούλου και εκπαιδευμένους εθελοντές, με στόχο την παροχή ενημέρωσης και ειδικευμένης πληροφόρησης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Στη «Διαφάνεια Τώρα!» μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης.
Μάθε περισσότερα ΕΔΩ: https://www.transparency.gr/diafaneiatora/
——————————————————————————————-
Δείτε εδώ τα σχετικά στατιστικά
Στοιχεία επικοινωνίας για δημοσιογράφους
Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, τηλ. 210 722 4940/ 6937 251997, email: sioannou@transparency.gr
EU-flag_small
H Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Speak Up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe” που υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο συντάκτης του παρόντος κειμένου έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό του και η ΕΕ δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν.

Τέλος στο «μαύρο κουτί» της αδιαφάνειας βάζει το νομοσχέδιο για τα οικονομικά κομμάτων και βουλευτών

Αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και τέλος στα ανώνυμα κουπόνια, ζητούν η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος και η Κίνηση Πολιτών
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος (ΔΔ-Ε) και η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία (Κ.Π.) χαιρετίζουν, ως ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια στον πολιτικό κόσμο, την πρόσφατη κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών. Είναι η πρώτη φορά που ένα νομοσχέδιο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά των κομμάτων, αλλά και των αιρετών αντιπροσώπων τους στη Βουλή και την Ευρωβουλή, ώστε να διαμορφώσουν εικόνα για τις πηγές χρηματοδότησής τους.

«Τέλος, στο “μαύρο κουτί”, επιτέλους διαφάνεια!», επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Κώστας Μπακούρης και συμπληρώνει: «Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια από το 2010 μέχρι σήμερα, που η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς παρουσίασε τις 15+43 προτάσεις της “Διαφάνεια στη Διαχείριση του Πολιτικού Χρήματος” μέχρι να ευοδωθεί η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία. Ως Οργάνωση που εργαστήκαμε επίμονα προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε το νέο νομοσχέδιο».

«Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών θα επιτρέψει στην κοινωνία πολιτών να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της σε ένα πολιτικό σύστημα που ζητάει θυσίες από όλους, εκτός από τον εαυτό του» δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών, Καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος.

Το νέο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε επί της αρχής από την Επιτροπή της Βουλής στις αρχές Σεπτέμβρη του 2014 προβλέπεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση μέσα στον Οκτώβριο, καθώς απαιτείται Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος και η Κίνηση Πολιτώνεκφράζουν ενστάσεις και ανησυχίες για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου καθώς δεν παρέχει τα εχέγγυα ανεξαρτησίας που θα επιτρέψουν να εμπεδωθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη για το σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει. Όσα προτείνουν η ΔΔ-Ε και η Κ.Π. για τη σύνθεση της Επιτροπής που θα ελέγχει τις εκλογικές δαπάνες των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών, αποτελούν πάγιες θέσεις των δύο Οργανώσεων και εστιάζουν στα εξής σημεία:

 • μη συμμετοχή βουλευτών και αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής
 • τα μέλη που θα την απαρτίζουν να έχουν ως κύρια ενασχόληση το συγκεκριμένο έργο και να επικουρούνται από προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης
 • ενίσχυση των ελέγχων με ισχυρό μηχανισμό σε συσχέτιση με τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων
 • επιβολή κυρώσεων χωρίς την παρέμβαση της Βουλής με απ’ ευθείας παραπομπή στο Εκλογοδικείο
 • κατάργηση των επιμέρους Επιτροπών Ελέγχου των εκλογικών δαπανών

Η Διεθνής Διαφάνεια και η Κίνηση Πολιτών υπογραμμίζουν τη μεγάλη σημασία της ρύθμισης που προβλέπει την ονομαστικοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων που χρηματοδοτούν τα κόμματα, εκφράζουν όμως την αντίθεσή τους σε κάθε τροπολογία που θα ερχόταν να εξαιρέσει τα ανώνυμα «κουπόνια» από την υποχρέωση διαφάνειας, όπως εξάλλου έχει επισημάνει και η GRECO (Ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς).

Μολονότι το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπει ένα τέλος στην αδιαφάνεια στον πολιτικό κόσμο, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος και η Κίνηση Πολιτών επισημαίνουν ότι δεν παύει να αποτελεί μία χαμένη ευκαιρία να ανοίξουν ακόμη περισσότερα παράθυρα στο οικοδόμημα της πολιτικής ζωής του τόπου για να χυθεί άπλετο φως σε κάθε γωνιά του.

——————————————————————————————-

Δείτε τις προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας ήδη από το 2012, με τίτλο «Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στο καθρέφτη».
Δείτε αναλυτικά τις 15+43 προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας με τίτλο «Διαφάνεια στη Διαχείριση του Πολιτικού Χρήματος».
Στοιχεία επικοινωνίας:

 • ΔΔ-Ε, Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, sioannou@transparency.gr, τηλ. 210 7224940/ 6937 25 1997
 • Κίνηση Πολιτών, kinpol@otenet.gr τηλ.210 7220063
Μετάβαση στο περιεχόμενο