Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για θέση Συμβούλου Συντονισμού Προγράμματος_Call for external expert_Innovation and Learning Coordinator

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2”, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – Σύμβουλο Συντονισμού Δράσεων, Εκμάθησης & Ανάπτυξης Καινοτομιών, που θα υποστηρίξει την Οργάνωση στην υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας σε διαδικασία διαγωνισμού και εκτέλεσης δημοσίου έργου, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016
 
Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος
Call for Innovation and Learning Coordinator

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για θέση Πολιτικού Μηχανικού_Call for external expert_Engineer

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2”, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – Πολιτικό Μηχανικό που θα υποστηρίξει την Οργάνωση στην υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας σε διαδικασία διαγωνισμού και εκτέλεσης δημοσίου έργου, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016
 
Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος
Call for Engineer

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για θέση Νομικού Συμβούλου_Call for external expert_Legal Advisor

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2”, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – Νομικό Σύμβουλο που θα υποστηρίξει την Οργάνωση στην υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας σε διαδικασία διαγωνισμού και εκτέλεσης δημοσίου έργου, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016
 
Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος
Legal Expert_Call

Μετάβαση στο περιεχόμενο