Σύμφωνο Ακεραιότητας υπέγραψαν Διεθνής Διαφάνειας-Ελλάς και Περιφέρεια Αττικής


Αθήνα, 20 Απριλίου 2018. Σε μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο θα εφαρμοστεί πιλοτικά το εργαλείο που στοχεύει στην ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων με πιο διαφανείς διαδικασίες
Υψηλά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας προς το δημόσιο συμφέρον στοχεύει να θέσει η εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας (ΣΑ) που συνυπέγραψαν η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) και η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης αντιπλημμυρικού έργου. Πρόκειται για μια οικειοθελή συμφωνία βάσει της οποίας η ΔΔ-Ε, θα παρακολουθήσει ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής-με τη συνδρομή μιας εξειδικευμένης ομάδας- τη διαγωνιστική διαδικασία, την κατάρτιση της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε Περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου» συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
“Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, αποτρεπτικά και διορθωτικά χάρη στη στενή παρακολούθηση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου από ένα τρίτο και ανεξάρτητο μάτι, όπως αυτό της Κοινωνίας των Πολιτών”, δηλώνει η Δρ. Δαμάσκου Άννα, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.
Βασικός στόχος του ΣΑ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα-και πιο συγκεκριμένα στις δημόσιες συμβάσεις- μέσα από τον έγκαιρο εντοπισμό και τη βελτίωση συστημικών δυσλειτουργιών, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για καλύτερη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων προς όφελος των πολιτών. Σημαντικό και καινοτόμο, μάλιστα, στοιχείο είναι, ότι οι πολίτες ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία υλοποίησης ενός δημόσιου έργου του οποίου είναι οι τελικοί αποδέκτες καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους (π.χ. υποδομές, πολιτιστικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού). Προς την κατεύθυνση αυτή οι εκθέσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.integritypact.gr) και της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr/site/) ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη του υπό παρακολούθηση έργου.
Στην Ελλάδα το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, – όπου συμμετέχουν 11 κράτη-μέλη της Ε.Ε., με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy). Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι τυχαία, καθώς το ετήσιο κόστος της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με έρευνες, υπολογίζεται σε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο (πηγή RAND Europe).
«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας έκανε το βήμα να εφαρμόσει πιλοτικά μια ανοιχτή διαδικασία σε ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Ευελπιστούμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς στο μέλλον», αναφέρει σχετικά η κα Δαμάσκου.
Στόχος του υπό παρακολούθηση έργου είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση και επίλυση βασικών προβλημάτων της περιοχής, όπως η έλλειψη ενός σύγχρονου και επαρκούς δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διοχέτευσης της συνολικής απορροής στο φυσικό αποδέκτη της, που είναι ο Κηφισός. Πιο συγκεριμένα, το έργο προβλέπει την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων μιας σημαντικού μεγέθους λεκάνης στην ανατολική όχθη του Κηφισού, μήκους επτά χιλιομέτρων που θα καλύπτει συνολική έκταση περίπου 1.800 στρεμμάτων.
«Η σημερινή υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, δείχνει ακριβώς πώς εννοούμε και πώς δίνουμε στην Περιφέρεια Αττικής, τη μάχη κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Την εννοούμε ως μάχη διαρκείας, συστηματική, χωρίς εκπτώσεις, μάχη με συμμάχους για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε συμπαραστάτες οργανώσεις όπως η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, την οποία και ευχαριστούμε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο πρόγραμμα.
Πέρα από την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης μέσα από καλές πρακτικές, το Σύμφωνο Ακεραιότητας επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, το οποίο συνεπάγεται και προσφορές καλύτερης ποιότητας με χαμηλότερες τιμές προς όφελος των φορολογούμενων πολιτών. Προς ενθάρρυνση και ανάδειξη των φορέων που θα συμμετάσχουν σε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μιας “Λευκής Λίστας”, όπου θα κοινοποιούνται οι προσχωρήσαντες.
Εφόσον κριθεί επιτυχής η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας, απώτερος σκοπός είναι να καταστεί υποχρεωτικό βάσει νόμου, ώστε τα δημόσια έργα να υλοποιούνται με βασικά κριτήρια την ποιότητα, την ισότιμη συμμετοχή υποψήφιων αναδόχων και το χαμηλό κόστος, δηλαδή με έναν τρόπο πιο διαφανή και επωφελή για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και πρωτίστως για τους πολίτες.
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα εργαλείο που άρχισε να αναπτύσσει η Διεθνής Διαφάνεια (www.transparency.org) τη δεκαετία του 1990 και έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Λ. Αμερική και Ασία με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και των φαινομένων κακοδιαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις.
 
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG for Regional and Urban Policy)

Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος- Ήρωες ή Αποστατες

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη και τα Public σας προσκαλούν σε μια συζήτηση για τον θεσμό των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), o οποίος στην Ελλάδα, παρά την πρόσφατη νομοθέτησή του, αμφισβητείται έντονα ακόμη και από αυτούς που τον νομοθέτησαν.
-Γιατί ο όρος «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers)» δεν έχει πάντα θετική χροιά, παρότι αυτοί καταγγέλλουν διαφθορά και ατασθαλίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους;
-Ποιος είναι ο αντίκτυπος της μη επαρκούς προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) σε αυτούς που σκέφτονται να καταγγείλουν νέες πράξεις διαφθοράς και ατασθαλίες;
-Η ελληνική νομοθεσία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers)είναι επαρκής;
Σε αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα θα δώσουν απαντήσεις οι:

  • John Kiriakou: μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος (whistleblower), πρώην στέλεχος της CIA και Senior Investigator της Senate Foreign Relations Committee
  • Δρ Άννα Δαμάσκου: Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
  • Dr Suelette Dreyfus: Executive Director της ειδικευόμενης σε ζητήματα whistleblowing διεθνούς ΜΚΟ Blueprint for Free Speech & Blue Print Greece, διδάσκουσα σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων στο University of Melbourne, διακεκριμένη συγγραφέας σε συναφή θέματα
  • Τάσος Τέλλογλου: Δημοσιογράφος της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αρθρογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή και συμπαρουσιάζει την εκπομπή Οι Νέοι Φάκελοι στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το 2008 του απονεμήθηκε το βραβείο Καλύτερου Δημοσιογραφικού Ρεπορτάζ της Χρονιάς στα τηλεοπτικά βραβεία «Πρόσωπα» για την έρευνά του στο σκάνδαλο της Siemens
  • Γιάννης Ψαρόπουλος: Πρώην συντάκτης στην Athens News, συνεργάζεται με το CNN, Al Jazeera, The Daily Beast, Washington Post, American Scholar
  • Συντονιστής: Andy Dabilis, αναταποκριτής στην Αθήνα του The National Herald («Εθνικός Κήρυκας»)

Πληροφορίες εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ.

Υποχρεωτική υποβολή δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”] εκ μέρους των εταιρειών ζητά η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Επιστολές προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή απέστειλε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ. Άννα Δαμάσκου, με αίτημα την στήριξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική υποβολή εκ μέρους των εταρειών δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”], στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγματεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
CBCR letter_Τσακαλώτος
CBCR letter_Πιτσιλής

Μετάβαση στο περιεχόμενο