ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες Ευρωβουλευτών εγείρουν ηθικές ανησυχίες

Από τότε που εξελέγησαν το 2014, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν κερδίσει συνολικά τουλάχιστον 18 εκατομμύρια ευρώ – και πιθανότατα έως 41 εκατομμύρια ευρώ – από παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες, σύμφωνα με μία νέα έρευνα του Γραφείου ΕΕ της Διεθνούς Διαφάνειας. Τα νούμερα αυτά που κυκλοφόρησαν σήμερα δείχνουν ότι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έως και 104 Ευρωβουλευτές έχουν κερδίσει ο καθένας περισσότερα από 100.000 ευρώ επιπλέον των μισθών τους ως πλήρους απασχόλησης μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Τα υψηλά εισοδήματα από παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες θέτουν ένα σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων», λέει ο Daniel Freund, επικεφαλής του προγράμματος Ακεραιότητας στην ΕΕ, που διαχειρίζεται το Γραφείο ΕΕ της Διεθνούς Διαφάνειας. «Ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετούν τελικά αυτά τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου – των πολιτών ή αυτών που αμείβουν τις παράλληλες δραστηριότητες τους;».

Από 9 έως 30 Ευρωβουλευτές έχουν κερδίσει περισσότερα χρήματα από παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες παρά από τον μισθό τους ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. 31% των Ευρωβουλευτών έχουν παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες. Συνολικά 1.366 παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες έχουν δηλωθεί, σημειώνοντας αύξηση 13% από την έναρξη της θητείας τους. Πολλές από αυτές τις δηλώσεις περιλαμβάνουν μονολεκτικές περιγραφές δραστηριοτήτων, όπως «σύμβουλος», «ελεύθερος επαγγελματίας» ή «δικηγόρος». Πολλοί Ευρωβουλευτές απασχολούνται σε εξωτερικές δραστηριότητες με δηλωμένες οργανώσεις λόμπυ, πιθανότατα παραβιάζοντας τους κανόνες μη εμπλοκής σε δραστηριότητες λόμπυ ενόσω είναι μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

«Υπάρχουν ανησυχίες ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον ίδιο του τον Κώδικα Δεοντολογίας», λέει ο Daniel Freund, «έχουν υπάρξει τουλάχιστον 24 παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας τα προηγούμενα 5 χρόνια – ούτε μια δεν οδήγησε σε κυρώσεις. Έχει υπάρξει μόνο μια επίπληξη. Ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου είναι ο αρμόδιος να θέσει σε λειτουργία το σύστημα και χρειάζεται να επιβάλλει τους κανόνες.»

Η έρευνα του Γραφείου ΕΕ της Διεθνούς Διαφάνειας επισημαίνει, επίσης, ότι τα εισοδήματα από παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των μελών του πολιτικού κόμματος «Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF)». «Ευρωβουλευτές που οδύρονται για τις ‘ιδιοτελείς ελίτ των Βρυξελλών’ έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα από παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες – και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε καν ιδέα ποιος τους πληρώνει», λέει ο Daniel Freund.

Προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας:
– Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτείται να επιβάλλει πλήρως την απαγόρευση δραστηριοποίησης σε παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες και να διασφαλίσει ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων. Θα πρέπει να θεσπίσει μια περίοδο απαγόρευσης δραστηριοποίησης των Ευρωβουλευτών μετά την λήξη της θητείας τους.

– Τα μέλη πρέπει να παρέχουν λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις παράλληλες αμειβόμενες δραστηριότητες τους, δηλώνοντας τις ακριβείς δραστηριότητες και τις πηγές των εισοδημάτων τους.

– Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να επιβλέπει καλύτερα τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και να τις διασταυρώνει με άλλες πληροφορίες διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο.

– Ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας θα πρέπει να επιβλέπει τη συμμόρφωση και να επιβάλλει κυρώσεις στους Ευρωβουλευτές σε περίπτωση εσφαλμένων δηλώσεων ή παραβάσεων των κανόνων δεοντολογίας.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
DANIEL FREUND
Head of Advocacy – EU integrity
Transparency International EU
+32 489 58 7140
dfreund@transparency.org

3o Business Integrity Forum (BIF) της ΔΔ-Ε

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα ως προϋποθέσεις για την οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα

Με μεγάλη επιτυχία, και την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών-μελών του Προγράμματος Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος, διεξήχθη στις 21 Ιουνίου, η 3η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum (BIF). Η θεματική, που αφορούσε σε Ζητήματα Δεοντολογίας στην Εταιρική Διακυβέρνηση, αναλύθηκε στους φιλόξενους χώρους των κεντρικών γραφείων της Interamerican, εταιρείας-μέλους του BIF.
Τα έμπειρα στελέχη των εταιρειών μελών του BIF, του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ), είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουν απόψεις επί εξειδικευμένων θεμάτων και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον επιχειρηματικό τομέα.
Ιδιαιτέρως ουσιαστική υπήρξε η τοποθέτηση του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου της Interamerican, ο οποίος αναφέρθηκε σε αναγκαιότητες χρηστής διακυβέρνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων: στη μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά στελεχών και προσωπικού, στις συμπεριφορές και στη σημασία του προσωπικού παραδείγματος του ηγέτη για τη διαμόρφωση κουλτούρας επιχειρηματικής ακεραιότητας.
Ο Νίκος Μαρκόπουλος, υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ίδιας εταιρείας, αναφέρθηκε στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που εισφέρουν στη δέσμευση του οργανισμού για επιχειρηματική ακεραιότητα, καθώς και στο σχετικό πλαίσιο ελέγχων.
Τα συμπεράσματα και οι κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν από το forum, μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:
• Είναι σαφές ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αξίες της διαφάνειας και της ακεραιότητας.
• Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι συγχρόνως αυτές με τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς.
Συνεπώς, η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική διέξοδο προς την απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.
• Στον αγώνα κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, που υπερβαίνει την πολιτική για την εταιρική υπευθυνότητα την οποία αναπτύσσει κάθε εταιρεία.
Ο ρόλος αυτός επεκτείνεται στον περιορισμό της διαφθοράς μέσω της υιοθέτησης εσωτερικών διαδικασιών, που διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις της εταιρείας με εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές καθώς και με την πολιτεία, διέπονται από διαφάνεια και ακεραιότητα.
• Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές εναντίον της διαφθοράς, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Η ΔΔ-Ε, πάντα σε δυναμική “συνομιλία” με την ελληνική επιχειρηματικότητα, προχωράει δυνατά και στα επόμενα BIF!


 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Evaluation of the Level of Corruption in Greece and the Impact on Quality of Government and Public Debt

Την βραβεύσαμε και σας την παρουσιάζουμε!

Η διπλωματική εργασία του Rodney Jetton Evaluation of the Level of Corruption in Greece and the Impact on Quality of Government and Public Debt, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Politics and Economics in Contemporary Eastern & Southeastern Europe του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βραβεύτηκε από την ΔΔ-Ε και ο συγγραφέας ευγενώς δέχθηκε να μοιραστεί το πόνημά του μαζί μας.

[Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι του συγγραφέα και δεν απηχούν απαραίτητα ούτε δεσμεύουν τις απόψεις της Διεθνούς Διαφάνειας και της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος.]
Highlights of Greek Corruption research paper

Μετάβαση στο περιεχόμενο