5η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος

Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση
Το «ταξίδι» που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/19, στο Κτίριο Διοίκησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «απογείωσε» το 5ο Round Table του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Eλλάδος!
Εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών του BIF, αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικές εισηγήσεις αναφορικά με τη Διακυβέρνηση και τη Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο κ. Παναγιώτης Μιχαλαρόγιαννης, CFO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της Συμμόρφωσης και της σωστής Διακυβέρνησης των εταιρειών.
Στην πρώτη θεματική “Οι νομοθετικές εξελίξεις προς τη βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης – Ο Ελεγκτής αρωγός στην εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης – Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές”, έγιναν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους κ.κ. Σταμάτη Δρίτσα, Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο ΣΟΛ CROWE – ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου, CPA, CFE, Partner της ΣΟΛ CROWE και Member of Risk Management & Compliance Committee.
Στην “Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις” ήταν εστιασμένη η παρουσίαση της κας Χριστίνας Ταρνανίδου, Επίκουρης Καθηγήτρια Εμπορικού & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ ο κ. Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., μίλησε μέσω παραδειγμάτων για “Εταιρική Διακυβέρνηση και Σύγκρουση Συμφερόντων”.
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η παρουσίαση του κ. Ιωσήφ Αβραμίδη, Data Protection & Compliance Manager του Αερολιμένα, αναφορικά με “Επιχειρησιακή Συνέχεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια σύντομη παρουσίαση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος MA in Rule of Law and Anti-Corruption, από τον καθηγητή κ. Δημήτρη Ζιούβα, Δ/ντή του εν λόγω ΜΠΣ.
Πολύ εποικοδομητικός ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, έμπειρων στελεχών κορυφαίων εταιρειών-μελών του BIF.
Μοναδική και η ξενάγηση στους χώρους του Αεροδρομίου, που προσέφεραν τα εκλεκτά στελέχη του Αερολιμένα, με το κλείσιμο της ημερίδας!

 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ξαναβρεθήκαμε, ως ΔΔ-Ε, κοντά στις επιχειρήσεις, με αφορμή το 9ο Συνέδριο της Capital Link με θέμα “Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, που διεξήχθη την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στο Hilton.
Απόψεις, ιδέες και κοινή βούληση να ξεπεραστεί η κρίση και να προχωρήσει, με Διαφάνεια και Υπευθυνότητα, η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας!
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο