Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπέγραψε η ΔΔ-Ε

Σύμφωνο Συναντίληψης & Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε), την Τετάρτη 4/9/2019, στα κεντρικά γραφεία της Αρχής.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Widely Expanding Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe” (EAT), η ΔΔ-Ε θα παράσχει διαδικτυακή πλατφόρμα και τεχνική βοήθεια στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναφορικά με την λήψη και διαχείριση καταγγελιών από Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος (Whistleblowers).
H E.A.A.ΔΗ.ΣΥ αποτελεί τον πρώτο ελληνικό δημόσιο φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΑΤ, το οποίο υλοποιείται ταυτόχρονα σε 10 χώρες της Ευρώπης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο