Συμμαχία για να γίνει το whistleblowing πιο ασφαλές κατά τη διάρκεια του COVID-19 και μετά

Οι υπογράφουσες την παρούσα επιστολή οργανώσεις καλούν όλες τις δημόσιες αρχές και τους θεσμούς να προστατεύσουν εκείνους που δημοσιοποιούν τις βλάβες, τις καταχρήσεις και τις άδικες πρακτικές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης, που προκλήθηκε από την πανδημία COVID19. Ενθαρρύνουμε επίσης όλους τους πολίτες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, διασφαλίζοντας ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα παραμείνουν υπόλογοι και υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων.
Η πανδημία COVID-19 καθιστά πρόδηλη τη σημασία της λογοδοσίας και την ανάγκη τακτικής και αξιόπιστης ενημέρωσης από τους δημόσιους θεσμούς και τους ηγέτες μας. Οι λαοί κάθε πληγείσας χώρας πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια για την εξάπλωση της νόσου τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν στην προστασία των κοινοτήτων τους.  Η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και ακόμη περισσότερο  κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.
Έχουμε ήδη δει παραδείγματα άδικων πρακτικών και κακοδιαχείρισης στους δημόσιους θεσμούς, στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα του COVID-19. Οι αναδυόμενοι τομείς ανησυχίας αφορούν στην ικανότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας, στις δημόσιες προμήθειες, σε παραβιάσεις της νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία, σε άνισες και ανεπαρκώς προετοιμασμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, σε αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού και καταχρήσεις αγοράς, καθώς και σημαντικές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας σε μεγάλη κλίμακα μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης των ατόμων.
Η κατάλληλη ειδοποίηση των πολιτών και των εργαζομένων για τους κινδύνους, η δίκαιη και υπεύθυνη  στάση όλων των θεσμικών οργάνων, καθώς και η ορθή και διαφανής συλλογή δεδομένων, είναι όλα κρίσιμα για την εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητά μας να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, όταν τα εχέγγυα προστασίας που συνήθως παρέχονται από τους θεμελιώδεις δημοκρατικούς πυλώνες των κοινωνιών μας περιορίζονται ή παρακάμπτονται. Η λειτουργία των κοινοβουλίων και το δημοκρατικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι αναστέλλονται σε πολλές χώρες. Η χρήση έκτακτων εξουσιών από τις κυβερνήσεις χωρίς κατάλληλη εποπτεία και διαφάνεια δημιουργεί αισθητό κίνδυνο υπέρβασης καθηκόντων και ενδεχόμενης κατάχρησης.
Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συχνά μακριά από τον δημοκρατικό έλεγχο, οι whistleblowers μπορούν να υπηρετήσουν το ζωτικό καθήκον της έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι ο διορθωτικός μηχανισμός ασφάλειας σε οποιαδήποτε κοινωνία, ειδικά σε μια διεθνή κρίση υγείας, όταν η ανάγκη του κοινού να γνωρίζει μπορεί να έχει συνέπειες ζωής ή θανάτου. Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης και μετά, ενθαρρύνουμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της κατάλληλης λογοδοσίας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και υπερασπίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας έχουμε ήδη καταστεί μάρτυρες καταχρήσεων. Κατά καιρούς, τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση περιστέλλονται. Το κόστος αυτών των ενεργειών βαρύνει περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες των κοινοτήτων μας: τους ηλικιωμένους, τους φτωχούς, τους πρόσφυγες και μετανάστες, τις LGBTQ κοινότητες, τους φυλακισμένους, τα πλήθη των επισφαλώς εργαζόμενων καθώς και τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης.
Το whistleblowing έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο στην πρόληψη και καταπολέμηση δράσεων που υποσκάπτουν  το δημόσιο συμφέρον. Οι οργανώσεις μας καλούν όλες τις δημόσιες αρχές και τους θεσμούς να προστατεύουν εκείνους που καταγγέλλουν δημοσίως βλάβες, καταχρήσεις και σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 και πέρα από αυτήν. Οι εργαζόμενοι διακυβεύουν καθημερινά τη ζωή τους  στη διατήρηση  των  περισσότερων βασικών υπηρεσιών στις οποίες όλοι μας βασιζόμαστε, ειδικά αυτήν την εποχή,  όπως στις υπηρεσίες υγείας, παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και στην  παροχή προμηθειών και εμπορευμάτων, για να αναφέρουμε ενδεικτικώς μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Το δικαίωμα αυτών των εργαζομένων σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και η σημασία του να μιλούν ανοιχτά για τις απειλές δημόσιας υγείας, ασφάλειας, διαφθοράς και άλλες καταχρηστικές πρακτικές, πρέπει να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται. Οι δημοσιοποιήσεις των εργαζόμενων, καθώς και όλων των πολιτών,  είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη μεγάλων καταστροφών και τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης σε όλους μας, ιδίως στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας και στα δημοκρατικά μας συστήματα.
Υπογράφουσες Οργανώσεις:
Access Info/ ACREC / African Centre for Media & Information Literacy / Alliance Nationale des Consomateurs et de L’Environement (Togo) /Anti Corruption Fund /APW-Fíltrala / Archiveros Españoles en la Función Pública / Article 19 / ASEBLAC / Atlatszo / Austrian Press Club / Blueprint for Free Speech / Centre for Free Expression, Ryerson University /Center for Independent Journalism Romania /Centre for Law and Democracy/CFDT Cadres /Chile Transparente / Cibervoluntarios / Civic Initiatives (Gradjanske Inicijative) / Civil Society Legislative Advocacy Centre / CollectifTax Justice Luxembourg/ Corporate Europe Observatory / CREW -Greenwich University / Daphne Caruana Galizia Foundation/ Prof. David Lewis, Whistleblowing Research Unit, Middlesex University /Disruption Network Lab / ePanstwoFoundation / EPSU –European Public Service Union / Eurocadres –Council of European Professional and Managerial Staff /ETUC -European Trade Union Confederation/ European Centre for Press and Media Freedom / European Federation of Journalists / European Organisation of Military Associations and Trade Unions /FO-Com / Free Press Unlimited/ Fundación Ciudadanía Inteligente / Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) / Funky Citizens / Ghana Integrity Initiative / Government Accountability Project / Prof. AJ Brown, Griffith University / Hellenic Anti-Corruption Organization/ Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights /Human Rights Center ZMINA /International Bar Association /K-Monitor / Labor Initiatives NGO / Legal LegionLoyalty/Maison des Lanceurs D’Alerte / Media Development Center / National Whistleblower Center / Oživení / Pistaljka / Plataforma en Defensa de Libertad de Información / Protect / Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) / Reporters United / Reporters Without Borders / Sabiedrība par atklātību -Delna (Latvia) / Speak out Speak up / Stefan Batory Foundation /The Ethicos Group /The Good Lobby / The Signals Network / Tom Mueller / Transparência e Integridade / Transparency International / Transparency International Australia / Transparency International Bangladesh / Transparency International Belgium / Transparency International Bosnia and Herzegovina / Transparency International Bulgaria / Transparency International Cambodia / Transparency International Estonia / Transparency International EU /Transparency International France/Transparency International Germany / Transparency International Greece / Transparency International Health Initiative / Transparency International Ireland / Transparency International Italy / Transparency International Kenya / Transparency International Initiative Madagascar / Transparency Maldives / Transparency International Papua New Guinea / Transparency Serbia /Transparency International Slovenia /Transparency International Slovensko/Transparency International Spain /Transparency International Sri Lanka/ Transparency International Ukraine/ Transparency International Zimbabwe/ UGICT CGT/ Ukrainian Institute for Human Rights / Ukrainian league of lawyers for corruption combating / UNI Europa / UnitingChurch in Australia/ Dr Vigjilenca Abazi, Maastricht University / Vouliwatch / WildLeaks / WIN Whistleblowing International Network / Whistleblower-Network Germany /Whistleblowers UK /X-net
 

Η ΔΔ-Ε αναζητά developer/TI-GR call for developer services_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ/EXTENSION OF DEADLINE

In relation to the implementation of the project “I N T E G R I T Y P A C T Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds, Phase 2”, which is financed by the European Commission (DG Regio), Transparency International – Greece (TI-GR) is calling for offers referring to the development, hosting and technical support (until DEC 2021) of an online platform (open data sharing mechanism) that will include i) information regarding the construction of an inter-municipal antiflood pipelines network and ii) general data on co-financed antiflood projects of Attica Region for the last two NSRFs.
The platform will be a pilot tool with the aim to be replicated and extended to other Contracting and Managing Authorities.
In case you are interested in submitting an offer for the abovementioned service, please provide one that will include the following points:
• Description of the service to be provided
• The start and end dates
• The price (breakdown and description of costs)
• Timetable
• Payment arrangements
In order to ensure best value for money, all offers received will be assessed on the base on the methodology below:
Criteria description Maximum Points
Price 40
Experience 40
Time of delivery 20
Total points 100
Offers should be sent by email to Transparency International – Greece mnini@transparency.gr and mpaschoula@transparency.gr no later than 10/4/2020
Additional questions and requests for clarifications should be addressed to mnini@transparency.gr and mpaschoula@transparency.gr
More information on the service requested : Open Data Sharing Mechanism_concept note_APR2020


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
EXTENSION OF DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF OFFERS UNTIL APRIL 24, 2020
 
     

Απαιτείται Διαφάνεια, Συμμετοχή και Λογοδοσία στη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19

Αθήνα, 1 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτείται Διαφάνεια, Συμμετοχή και Λογοδοσία στη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19
Το ρόλο της διαφάνειας, της δημόσιας συμμετοχής, των ανοιχτών δεδομένων και των τεχνολογιών στη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19 επισήμαναν στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσο, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, με κοινή επιστολή στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.
Οι δύο οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, επικαλούμενες παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία, τονίζουν ότι κανένας συμβιβασμός σε θέματα καλής διακυβέρνησης δεν δικαιολογείται από τις έκτακτες συνθήκες, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να σταθούν αρωγοί στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων που κατέθεσαν.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο οργανώσεις προτείνουν δύο εποικοδομητικούς άξονες παρεμβάσεων για τη διαφανή και συνεργατική αντιμετώπιση της πανδημίας:
1) Ανοιχτά δεδομένα για τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας

 • Ενιαία διαδικασία ελέγχου (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Ενιαίο και απλοποιημένο σύστημα ψηφιοποίησης των ελέγχων, των αποτελεσμάτων, της πορείας της αγωγής και της νοσηλείας των ασθενών για όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υγείας.
 • Δικτυακή εφαρμογή υποβοήθησης μαζικής εισαγωγής και επικαιροποίησης συμπτωματολογίας σχετιζόμενης με COVID-19 από πολίτες και υπηρεσίες ειδικού σκοπού.
 • Καθημερινή δημοσίευση ανωνυμοποιημένων ανοιχτών συνόλων δεδομένων με την εξέλιξη της διασποράς της νόσου σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας.
 • Έλεγχο των τιμών στην αγορά των κρίσιμων προϊόντων (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά κλπ.), δημοσίευση των σχετικών ευρημάτων και τιμώρηση των περιστατικών αισχροκέρδειας.
 • Κατανεμημένη εφαρμογή ελέγχου των επαφών ατόμων που διαγιγνώσκονται με COVID-19.

2) Καμία υποχώρηση σε θέματα διαφάνειας και δημόσιας συμμετοχής

 • Οι δημόσιες προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού να διεξάγονται με ταχείες μεν, διαφανείς δε, διαδικασίες.
 • Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται με έκτακτες και ειδικές διαδικασίες να τεκμηριώνονται και να υπόκεινται σε ανοικτό δημόσιο έλεγχο
 • Η διαδικασία για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα με συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Να μην καθυστερήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των whistleblowers, καθόσον ο ρόλος τους στην αποκάλυψη παρατυπιών και παρανομιών είναι εξαιρετικά κρίσιμος ειδικά σε τέτοιες περιόδους.
 • Να διεξαχθεί σειρά διαγωνισμών καινοτομίας (hackathons) με τη συμμετοχή δημοσίων, ιδιωτικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση της νέας διπλής κρίσης

Ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ
_____________________________
Η Διεθνής Διαφάνεια
Η Διεθνής Διαφάνεια αποτελεί την παγκόσμια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς τα τελευταία 25 χρόνια: www.transparency.org
Η Διεθνής Διαφάνεια Eλλάς
Η Διεθνής Διαφάνεια αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτoυργεί στην Ελλάδα από το 1996: www.transparency.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Τηλ. 210 7224940
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr
___________________________________
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info@ellak.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο