ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – ειδικό επικοινωνιακής εκστρατείας (communication campaign specialist), για παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακής καμπάνιας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblowers).  Η καμπάνια αφορά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2021 και έχει ανώτατο προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και άτυπες ομάδες επαγγελματιών (επικοινωνιολόγοι, γραφίστες κλπ.)  πρέπει να  υποβάλουν  το/τα βιογραφικό/α τους, συνοδευτική επιστολή και προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενεργειών (κείμενα, γραφιστικά, μέσα, οπτικοακουστικό υλικό κλπ)
  • Κόστος (συνολικά και ανά περιγραφόμενη υπηρεσία)
  • Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία έναρξης και λήξης τους.

Στην αξιολόγηση της σχετικής εμπειρίας θα συνεκτιμηθούν συγκεκριμένα έργα/ καμπάνιες που έχουν αναλάβει οι υποψήφιοι για φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή με παρόμοια θεματολογία με αυτή της πρόσκλησης.
Όλες οι προσφορές θα συνεκτιμηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Μέγιστη βαθμολογία ανά κριτήριο:

  • Κόστος: 40
  • Σχετική εμπειρία: 40
  • Χρονοδιάγραμμα παράδοσης ανά υπηρεσία: 20

Σύνολο βαθμολογίας: 100
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα ανωτέρω ζητούμενα έγγραφα (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, προσφορά) στο tihellas@otenet.gr έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο tihellas@otenet.gr

Ομιλία της ΔΔ-Ε στη Βουλή επί του νέου Νομοσχεδίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε) συμμετείχε στη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (1/3/2021) όπου συζητείται το Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό, την Απλοποίηση και Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Η τοποθέτηση της ΔΔ-Ε έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής της στη δημόσια διαβούλευση για το κρίσιμο νομοσχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος “Σύμφωνο Ακεραιότητας”, κατά την οποία επισημάνθηκε η σημασία ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και έγιναν παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις για άρθρα που αγγίζουν άμεσα θέματα διαφάνειας και ορθής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
Δείτε το κείμενο της τοποθέτησης της ΔΔ-Ε στη Βουλή Επιστολή ΔΔ-Ε_ΔΕΠΕ_ΣχΝ_Δημόσιες Συμβάσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο