Δελτίο Τύπου: 15ο Round Table του Business Integrity Forum

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Round Table του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με τίτλο “Integrity as the Foundation of Corporate Governance”,  την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Την εκδήλωση φιλοξένησε η εταιρεία – μέλος του Forum, MYTILINEOS S.A. και εταιρεία ηγέτης του κλάδου.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Ταμίας του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Αλέξανδρος Μελίδης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες. Κατά τον χαιρετισμό τόνισε ότι “στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, πιστεύουμε ότι η ακεραιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το BIF είναι μια απόδειξη της δέσμευσής μας να προωθήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές όχι μόνο ενθαρρύνονται, αλλά και ανταλλάσσονται, μεταξύ ομότιμων. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι ευθύνη λίγων, αλλά μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων.”

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Internal Investigations», οι ομιλητές κ.κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος, Co-founder της Fraud Line Whistleblowing Services, Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs & Communications Senior Manager στη Saracakis Group of Companies, Πέρη Κάτανα, LL.M, CFE, Compliance & Risk Expert στον Όμιλο OTE και Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ και Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director & DPO της MYTILINEOS, υπό τον συντονισμό του κ. Άρη Δημητριάδη, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρθηκαν διεξοδικά στη σημαντικότητα της λειτουργίας των ελεγκτικών φορέων και των οργανωμένων ελεγκτικών συστημάτων,  καθώς επίσης τόνισαν τη σημασία ύπαρξης σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών για τη διερεύνηση αναφορών. Τονίστηκε από όλους τους εισηγητές ότι οι εσωτερικές έρευνες παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να λάβουν νομικά, διοικητικά και διορθωτικά μέτρα. Η κουλτούρα καλλιέργειας του ‘’servant leadership’’ δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει το πρώτο στάδιο για τη χρηστή διακυβέρνηση.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα «Antitrust», οι εισηγητές κ.κ. Κωνσταντίνος Σακελλάρης, Νομικός Σύμβουλος, Competition Law Expert στον ΟΠΑΠ και  Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Τζούλια Πουρναρά, Partner, Business Law & Transactions, Compliance, Pharma & Healthcare Law στην Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες, μέλος του δικτύου EY Law, Δρ. Παναγιώτης Σκουρής, Co-Owner at AnP Legal Praxis και Δικηγόρος, Διονυσία Ξηροκώστα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Ιntracom Holdings, υπό τον συντονισμό της κας Νάντιας Σκανδάλη, Προϊσταμένης Τμήματος Επικεφαλής Νομικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συζήτησαν για θέματα υγειούς και αθέμιτου ανταγωνισμού, για τη συγγένεια του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με την εταιρική διακυβέρνηση. Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο του ανταγωνισμού θα πρέπει να προκύπτει από τις ίδιες τις εταιρείες και να είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Σε αγορές που επικρατούν συνθήκες έντονου και υγιούς ανταγωνισμού, παρατηρείται μείωση του επιπέδου διαφθοράς. Ένα σύστημα συμμόρφωσης στοχεύει να μάθουν οι εργαζόμενοι τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Η επιμόρφωση παίζει σπουδαίο ρόλο για την συμμόρφωση και η συμμόρφωση βοηθά την αγορά και αποτελεί επιπρόσθετη αξία που συμβάλλει στην ουσιαστική επιτυχημένη διακυβέρνηση που θα κάνει μια επιχείρηση ηγετική και ακμάζουσα. Επίσης, τονίστηκε ότι το δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων έχει βασιστεί και προβλέπει το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η στρέβλωση του δικαίου του ανταγωνισμού επιφέρει κυρώσεις με δυσμενείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Στην κεντρική ομιλία του ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director και Data Protection Officer της MYTILINEOS, παρουσίασε ενδελεχώς το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της MYTILINEOS στους σύνεδρους ως business case ελληνικού οργανισμού με διεθνή παρουσία. Το σύστημα της MYTILINEOS είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές και έχει στόχο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Οργανισμού με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών επιχειρηματικών κινδύνων. Επίσης, αυξάνει την εμπιστοσύνη των μετόχων και των πελατών και μακροπρόθεσμα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και εδραιώνει μια εταιρική κουλτούρα, βασισμένη στις αρχές της ακεραιότητας και της επιχειρηματικής ηθικής.

Την τρίτη ενότητα ««Assurance Providers: Cooperation for Organizational Excellence» συζήτησαν υπό τη συντονίστρια κ. Εύη Δημητρούλια, Προέδρο ACFE Greece, Partner TGS Hellas και Μέλος της συντονιστικής επιτροπής BIF της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, οι κ.κ. Ιωάννα Κουλούρη, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ, Μαρίζα Μέλλιου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου της MYTILINEOS και Μιχάλης Βαφόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Linked Business. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ρητά αναφέρουν την ανάγκη συνεργασίας του εσωτερικού ελεγκτή με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή κάλυψη και να ελαχιστοποιείται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. Επίσης, τονίστηκε ότι η συνεργασία με άλλους παρόχους διασφάλισης μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι σκοπός της κανονιστικής συμμόρφωσης δεν είναι μόνο η παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή του εκάστοτε νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, αλλά και η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής, ώστε τόσο το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού όσο και οι συναλλαγές του με τρίτους, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, να γίνονται με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμού, εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, κοινωνίας κ.λπ.). H κανονιστική συμμόρφωση χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου (μη) συμμόρφωσης, την εφαρμογή του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου (πολιτικές, διαδικασίες, ελέγχους, εκπαίδευση κ.ά.) και την ενημέρωση της Διοίκησης.

 

Ο Δρ. Άγγελος Κασκάνης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κλείνοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, ομιλητές και συντονιστές και υπογράμμισε τη σημασία που έχει για το Forum η στήριξη και η συνεργασία με τις εταιρείες – μέλη του για την διοργάνωση επιτυχημένων δράσεων. Ανανέωσε το ραντεβού στο επόμενο Round Table με εξίσου ενδιαφέρουσα θεματική.

 

15ο BIF Round Table | 15.5.2024 – intro from Transparency International GR on Vimeo.

 

 

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια.
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Τηλ. 210 7224940,
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

 

 

15ο ΒΙF RT – ΔΤ_final/

Μετάβαση στο περιεχόμενο