Δελτίο Τύπου: 15ο Round Table του Business Integrity Forum

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Round Table του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με τίτλο “Integrity as the Foundation of Corporate Governance”,  την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Την εκδήλωση φιλοξένησε η εταιρεία – μέλος του Forum, MYTILINEOS S.A. και εταιρεία ηγέτης του κλάδου.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Ταμίας του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Αλέξανδρος Μελίδης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες. Κατά τον χαιρετισμό τόνισε ότι “στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, πιστεύουμε ότι η ακεραιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το BIF είναι μια απόδειξη της δέσμευσής μας να προωθήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές όχι μόνο ενθαρρύνονται, αλλά και ανταλλάσσονται, μεταξύ ομότιμων. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι ευθύνη λίγων, αλλά μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων.”

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Internal Investigations», οι ομιλητές κ.κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος, Co-founder της Fraud Line Whistleblowing Services, Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs & Communications Senior Manager στη Saracakis Group of Companies, Πέρη Κάτανα, LL.M, CFE, Compliance & Risk Expert στον Όμιλο OTE και Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ και Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director & DPO της MYTILINEOS, υπό τον συντονισμό του κ. Άρη Δημητριάδη, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρθηκαν διεξοδικά στη σημαντικότητα της λειτουργίας των ελεγκτικών φορέων και των οργανωμένων ελεγκτικών συστημάτων,  καθώς επίσης τόνισαν τη σημασία ύπαρξης σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών για τη διερεύνηση αναφορών. Τονίστηκε από όλους τους εισηγητές ότι οι εσωτερικές έρευνες παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να λάβουν νομικά, διοικητικά και διορθωτικά μέτρα. Η κουλτούρα καλλιέργειας του ‘’servant leadership’’ δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει το πρώτο στάδιο για τη χρηστή διακυβέρνηση.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα «Antitrust», οι εισηγητές κ.κ. Κωνσταντίνος Σακελλάρης, Νομικός Σύμβουλος, Competition Law Expert στον ΟΠΑΠ και  Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Τζούλια Πουρναρά, Partner, Business Law & Transactions, Compliance, Pharma & Healthcare Law στην Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες, μέλος του δικτύου EY Law, Δρ. Παναγιώτης Σκουρής, Co-Owner at AnP Legal Praxis και Δικηγόρος, Διονυσία Ξηροκώστα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Ιntracom Holdings, υπό τον συντονισμό της κας Νάντιας Σκανδάλη, Προϊσταμένης Τμήματος Επικεφαλής Νομικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συζήτησαν για θέματα υγειούς και αθέμιτου ανταγωνισμού, για τη συγγένεια του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με την εταιρική διακυβέρνηση. Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο του ανταγωνισμού θα πρέπει να προκύπτει από τις ίδιες τις εταιρείες και να είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Σε αγορές που επικρατούν συνθήκες έντονου και υγιούς ανταγωνισμού, παρατηρείται μείωση του επιπέδου διαφθοράς. Ένα σύστημα συμμόρφωσης στοχεύει να μάθουν οι εργαζόμενοι τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Η επιμόρφωση παίζει σπουδαίο ρόλο για την συμμόρφωση και η συμμόρφωση βοηθά την αγορά και αποτελεί επιπρόσθετη αξία που συμβάλλει στην ουσιαστική επιτυχημένη διακυβέρνηση που θα κάνει μια επιχείρηση ηγετική και ακμάζουσα. Επίσης, τονίστηκε ότι το δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων έχει βασιστεί και προβλέπει το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η στρέβλωση του δικαίου του ανταγωνισμού επιφέρει κυρώσεις με δυσμενείς συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Στην κεντρική ομιλία του ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director και Data Protection Officer της MYTILINEOS, παρουσίασε ενδελεχώς το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της MYTILINEOS στους σύνεδρους ως business case ελληνικού οργανισμού με διεθνή παρουσία. Το σύστημα της MYTILINEOS είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές και έχει στόχο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Οργανισμού με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών επιχειρηματικών κινδύνων. Επίσης, αυξάνει την εμπιστοσύνη των μετόχων και των πελατών και μακροπρόθεσμα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και εδραιώνει μια εταιρική κουλτούρα, βασισμένη στις αρχές της ακεραιότητας και της επιχειρηματικής ηθικής.

Την τρίτη ενότητα ««Assurance Providers: Cooperation for Organizational Excellence» συζήτησαν υπό τη συντονίστρια κ. Εύη Δημητρούλια, Προέδρο ACFE Greece, Partner TGS Hellas και Μέλος της συντονιστικής επιτροπής BIF της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, οι κ.κ. Ιωάννα Κουλούρη, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ, Μαρίζα Μέλλιου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου της MYTILINEOS και Μιχάλης Βαφόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Linked Business. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ρητά αναφέρουν την ανάγκη συνεργασίας του εσωτερικού ελεγκτή με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή κάλυψη και να ελαχιστοποιείται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. Επίσης, τονίστηκε ότι η συνεργασία με άλλους παρόχους διασφάλισης μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι σκοπός της κανονιστικής συμμόρφωσης δεν είναι μόνο η παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή του εκάστοτε νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, αλλά και η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής, ώστε τόσο το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού όσο και οι συναλλαγές του με τρίτους, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, να γίνονται με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμού, εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, κοινωνίας κ.λπ.). H κανονιστική συμμόρφωση χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου (μη) συμμόρφωσης, την εφαρμογή του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου (πολιτικές, διαδικασίες, ελέγχους, εκπαίδευση κ.ά.) και την ενημέρωση της Διοίκησης.

 

Ο Δρ. Άγγελος Κασκάνης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κλείνοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, ομιλητές και συντονιστές και υπογράμμισε τη σημασία που έχει για το Forum η στήριξη και η συνεργασία με τις εταιρείες – μέλη του για την διοργάνωση επιτυχημένων δράσεων. Ανανέωσε το ραντεβού στο επόμενο Round Table με εξίσου ενδιαφέρουσα θεματική.

 

15ο BIF Round Table | 15.5.2024 – intro from Transparency International GR on Vimeo.

 

 

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια.
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Τηλ. 210 7224940,
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

 

 

15ο ΒΙF RT – ΔΤ_final/

Διαφάνεια και / στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 19.4.2024 | Money Show Athens

H Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, στο πλαίσιο του Money Show Athens, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα:

«Διαφάνεια και / στην Τεχνητή Νοημοσύνη»,

Την Παρασκευή 19 Απριλίου στις 18:00, στο Athens Marriott, Αίθουσα Κάσος.

(Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 385, Αθήνα 175 64)

Σας περιμένουμε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ομιλητές τους:

 

Δρ. Άγγελο Κασκάνη – Εκτελεστικό Διευθυντή, Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς

Δρ. Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά  – Πρόεδρο Rythmisis, Δικηγόρο, ΑΙ Legal Expert

Στέφανο Λουκόπουλο – Συνιδρυτή & Διευθυντή, Vouliwatch

Ανδρονίκη Τζομάκα – Νομικό

Κωνσταντίνο Σακελλάρη – Γενικό Γραμματέα Δ.Σ., Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Σπυριδούλα Μάρκου

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

_____________________________

δείτε την εκδήλωση:

 

Money Show Thessaloniki 2024

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, η εκδήλωση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα «Για μια κοινωνικά υπεύθυνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα», η οποία έλαβε χώρα στο Hyatt Regency Thessaloniki στο πλαίσιο του Money Show Thessaloniki 2024.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΔΔ-Ε κ. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών ώστε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η αειφορία θα είναι το νέο πρότυπο για την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Επιπλέον είναι σημαντικό να προωθηθεί η διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα για να διασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς εστίες διαφθοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στη συνέχεια ο Δρ. Δημήτρης Τσιτσάμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος αναφέρθηκε στην ένταξη της  αρχής της κυκλικής οικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μείωση των αποβλήτων και η μέγιστη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών και προϊόντων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης και την αύξηση της εταιρικής αποδοτικότητας και κερδοφορίας και ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την καινοτομία στο σχεδιασμό των προϊόντων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Αντώνης Μπούρης παρουσίασε αναλυτικά την λειτουργία και την οικονομική κατάσταση της ΚΑΘ. Ο κ. Μπούρης ανέφερε τα πρότυπα ελέγχου που χρησιμοποιεί η ΚΑΘ καθώς και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης των προϊόντων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ο Δρ. Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος, Managing Partner της Sustainability Business Case, ανέφερε ότι έως και σήμερα οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις νέες πολύ δύσκολες απαιτήσεις που θέτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. με τη χρήση των προτύπων ESRS. Πολλές φορές οι εταιρείες αναγκάζονταν να υιοθετήσουν πρακτικές και να μετρούν δείκτες επειδή το ζήτησε κάποιος πελάτης ή συνεργάτης ή προμηθευτής. Τώρα πλέον οι μετρήσεις  αυτές είναι απολύτως υποχρεωτικές.

O Μανώλης Βλαχογιάννης, Α’ Αντιιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) με τους άλλους παράγοντες κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας θα έχουμε ποιοτικότερα και αναλυτικότερα δεδομένα. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση θα πείσει τα στελέχη των εταιρειών για την αξία της εταιρικής υπευθυνότητας και της δέουσας επιμέλειας και τότε η αξία αυτή θα προωθηθεί και στον πυρήνα της εταιρείας.

Τέλος η Εύη Δημητρούλια, President Emeritus του ACFE Greece και Coordination Team Member του Business Integrity Forum (BIF) αναφέρθηκε στο BIF και προσκάλεσε τις εταιρείες να συμμετάσχουν τονίζοντας ότι η συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε εργαλεία και γνώση που αφορούν τόσο θέματα ακεραιότητας όσο και άμεση πρόσβαση σε δράσεις που άμεσα σχετίζονται με τους διάφορους δείκτες και αποδεικνύουν την κοινωνική υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν πράξη αυτά που πρεσβεύουν.

Δείτε πιο κάτω τις εισηγήσεις όλων των ομιλητών.

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2023: ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αποτυγχάνουν παταγωδώς να σταματήσουν τη διαφθορά

Βερολίνο, 30 Ιανουαρίου 2024 –

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς του 2023, που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια, δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στον δημόσιο τομέα αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο παγκόσμιος μέσος όρος του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς παραμένει αμετάβλητος στους 43 βαθμούς για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, με περισσότερα από τα δύο τρίτα των χωρών να σημειώνουν κάτω από τους 50 βαθμούς.

Αυτό καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον Δείκτη για το Κράτους Δικαίου, ο κόσμος βιώνει μια παρακμή στη λειτουργία των δικαιοδοτικών συστημάτων.

Οι χώρες που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη βαθμολογία σε αυτόν τον Δείκτη σημειώνουν επίσης πολύ χαμηλή βαθμολογία στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, καταδεικνύοντας μια σαφή σύνδεση μεταξύ της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της διαφθοράς.

Τόσο τα αυταρχικά καθεστώτα όσο και οι δημοκρατικοί ηγέτες που υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, συμβάλλουν στην αύξηση της ατιμωρησίας σε υποθέσεις διαφθοράς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την ενθαρρύνουν, εξαλείφοντας τις συνέπειες για τους παραβάτες.

Ο αντίκτυπος των ενεργειών τους είναι εμφανής σε χώρες παντού, από τη Βενεζουέλα (13 βαθμοί ) έως το Τατζικιστάν (20 βαθμοί).

 

Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, François Valérian, δήλωσε:

«Η διαφθορά θα συνεχίσει να ευδοκιμεί έως ότου τα δικαιοδοτικά συστήματα μπορέσουν να τιμωρήσουν τις αδικοπραγίες και να θέσουν τις κυβερνήσεις υπό έλεγχο. Όταν η δικαιοσύνη εξαγοράζεται ή δέχεται πολιτική παρέμβαση, οι άνθρωποι είναι αυτοί που υποφέρουν. Οι ηγέτες πρέπει να επενδύσουν πλήρως και να εγγυηθούν την ανεξαρτησία των θεσμών που διαφυλάσσουν τον νόμο και αντιμετωπίζουν τη διαφθορά. Είναι καιρός να τερματιστεί η ατιμωρησία που σχετίζεται με τη διαφθορά. »

 Η Δανία (90 βαθμοί) καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με τη Φινλανδία και τη Νέα Ζηλανδία να ακολουθούν με βαθμολογία 87 και 85, αντίστοιχα.

Λόγω της εύρυθμης λειτουργίας των δικαιοδοτικών συστημάτων τους, αυτές οι χώρες βρίσκονται επίσης μεταξύ των κορυφαίων της βαθμολογίας του Δείκτη για το Κράτος Δικαίου.

Η Σομαλία (11 βαθμοί), η Βενεζουέλα (13 βαθμοί), η Συρία (13 βαθμοί), το Νότιο Σουδάν (13 βαθμοί) και η Υεμένη (16 βαθμοί) καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του Δείκτη.

Όλες επηρεάζονται από μακροχρόνιες κρίσεις, κυρίως ένοπλες συγκρούσεις.

Είκοσι τρεις χώρες -μεταξύ των οποίων κάποιες δημοκρατίες με υψηλή κατάταξη, όπως η Ισλανδία (72 βαθμοί), η Ολλανδία (79 βαθμοί), η Σουηδία (82 βαθμοί) και το Ηνωμένο Βασίλειο (71 βαθμοί), καθώς και ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα όπως το Ιράν (24 βαθμοί), η Ρωσία (26 βαθμοί), το Τατζικιστάν (20 βαθμοί) και η Βενεζουέλα (13 βαθμοί) βρίσκονται όλες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα φέτος.

Από το 2018, δώδεκα χώρες κατέγραψαν σημαντική πτώση στη βαθμολογία τους στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. Η λίστα περιλαμβάνει χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπως το Ελ Σαλβαδόρ (31 βαθμοί), η Ονδούρα (23 βαθμοί), η Λιβερία (25 βαθμοί), η Μιανμάρ (20 βαθμοί), η Νικαράγουα (17 βαθμοί), η Σρι Λάνκα (34 βαθμοί) και η Βενεζουέλα (13 βαθμοί), καθώς και οικονομίες άνω/μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, όπως η Αργεντινή (37 βαθμοί), η Αυστρία (71 βαθμοί), η Πολωνία (54 βαθμοί), η Τουρκία (34 βαθμοί) και το Ηνωμένο Βασίλειο (71 βαθμοί).

Οχτώ χώρες βελτίωσαν τη θέση τους στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς κατά την ίδια περίοδο: η Ιρλανδία (77 βαθμοί), η Νότια Κορέα (63 βαθμοί), η Αρμενία (47 βαθμοί), το Βιετνάμ (41 βαθμοί), οι Μαλδίβες (39 βαθμοί), η Μολδαβία (42 βαθμοί), η Αγκόλα (33 βαθμοί) και το Ουζμπεκιστάν (33 βαθμοί).

Για τις επιμέρους βαθμολογίες, τις διακυμάνσεις κάθε χώρας ανά έτος, καθώς και για την ανάλυση κάθε περιοχής, δείτε:.https://www.transparency.org/en/cpi/2023

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ

Ανεξάρτητα, διαφανή και επαρκώς χρηματοδοτούμενα δικαιοδοτικά  και εποπτικά θεσμικά όργανα αποτελούν τον πυρήνα για τον περιορισμό της διαφθοράς.

Αντίστοιχα, η πρόληψη της κατάχρησης της πολιτικής εξουσίας, της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς που επηρεάζουν τα δικαιοδοτικά συστήματα είναι καίρια για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους.

 • Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (36 βαθμοί) δημιούργησε τεράστιες προκλήσεις για τη διακυβέρνηση και τις υποδομές της, αυξάνοντας τους κινδύνους διαφθοράς.

Ωστόσο, η Ουκρανία συνέχισε την άνοδο στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (για έντεκα συναπτά έτη επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της στις μεταρρυθμίσεις του δικαιοδοτικού της συστήματος, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης των οργάνων αυτορύθμισης της δικαιοσύνης, της ενίσχυσης της δικαστικής ανεξαρτησίας και της ενδυνάμωσης της της Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Παρά τις βελτιώσεις αυτές, η ύπαρξη σημαντικού αριθμού υποθέσεων διαφθοράς υψηλής στάθμης παραμένει μια σημαντική ανησυχία.

 • Η πτώση της Γουατεμάλας (23 βαθμοί) είναι αποτέλεσμα της συνεχόμενης υιοθέτησης διεφθαρμένων πρακτικών τριών διαδοχικών κυβερνήσεων.

Το Γραφείο της Εισαγγελίας και το δικαστικό σώμα χρησιμοποιήθηκαν για να παραχωρήσουν ατιμωρησία στην ελίτ για τις διεφθαρμένες πρακτικές της και για να στοχοποιήσουν όσους αντιτίθενται στη διαφθορά.

Αυτό έχει αφήσει το κράτος χωρίς οποιοδήποτε θεσμικό απόθεμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 • Στην Αφρική, οι περιπτώσεις διαφθοράς και τα συναφή θέματα εντός των δικαιοδοτικών συστημάτων ποικίλουν, περιλαμβάνοντας αναφορές για δωροδοκία, εκβιασμό και πολιτική παρέμβαση στα δικαιοδοτικά συστήματα χωρών όπως η Νιγηρία (25 βαθμοί). Υπήρξαν περιπτώσεις φυλάκισης δικαστών στο Μπουρούντι (20 βαθμοί) και έλλειψη αποτελεσματικής έρευνας σε υποθέσεις που κατατέθηκαν στα δικαστήρια στη Δημοκρατία του Κονγκό (20 βαθμοί).

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τις κυβερνήσεις να δώσουν στα δικαιοδοτικά συστήματα την ανεξαρτησία, τους πόρους και τη διαφάνεια που απαιτούνται για την αποτελεσματική τιμωρία όλων των αδικημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά και την παροχή ελέγχων και ισορροπιών στην εξουσία. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει επίσης να εισαγάγουν καλύτερες διαδικασίες και νόμους, για να συνδράμουν τα δικαστικά όργανα, ώστε να αυτοπροστατεύονται, αλλά και να στοχεύουν υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας, Daniel Eriksson, δήλωσε:

«Η διαφθορά επιδεινώνει την κοινωνική αδικία και πλήττει δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους. Σε πολλές χώρες, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στη δικαιοσύνη για τα θύματα της διαφθοράς. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όλοι αξίζουν δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς νομικά συστήματα όπου οι φωνές των θυμάτων ακούγονται σε κάθε στάδιο. Ο,τιδήποτε άλλο αποτελεί προσβολή στη δικαιοσύνη. »

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)

Με πτώση τριών βαθμών (49 βαθμοί το 2023 από 52 βαθμούς το 2022 & 59η θέση για το 2023 από 51η θέση το 2022), η Ελλάδα αντιμετωπίζει κρίση του κράτους δικαίου που αντιστρέφει τη θετική πορεία της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι συνέπειες από τις φερόμενες παράνομες υποκλοπές επικοινωνιών δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση, οι επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου και η μειωμένη δικαστική ανεξαρτησία συνέβαλαν στην πιο απότομη πτώση του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.

Οι ανησυχίες αυξάνονται εξαιτίας της υπερβολικής παρέμβασης της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των  υποκλοπών  ‘Predatorgate’, με αναφορές για απειλές σε μέλη του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου που ερευνά την υπόθεση και για παρεμπόδιση  μαρτύρων.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου (World Press Freedom Index).

Η χρήση SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), για να φιμωθούν οι δημοσιογράφοι είναι συνήθης, εμποδίζοντας τη δυνατότητα των ΜΜΕ να αναφέρουν υποθέσεις διαφθοράς.

Αυτό ενισχύεται από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας ΜΜΕ σε πρόσωπα με στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ.

Η Ελλάδα έκανε μια πολλά υποσχόμενη κίνηση ιδρύοντας την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το 2019, όμως τα μέλη της διοίκησής της επιλέγονται από την κυβέρνηση.

Η θέση του Διοικητή είναι κενή για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, ενώ μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης παραιτήθηκαν πρόσφατα εν μέσω καταγγελιών για σκάνδαλο.

Για να σταματήσει η διολίσθηση, η κυβέρνηση πρέπει να εγγυηθεί την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, να ενισχύσει τους νόμους για το lobbying και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και διατηρήσει μια ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, δήλωσε:

 «Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια παρατηρούμε πτώση της βαθμολογίας της χώρας μας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, που επηρεάζει αρνητικά και τη συνολική κατάταξή της παγκοσμίως. Ήδη από πέρυσι η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προειδοποίησε για τα φαινόμενα περιστολής του κράτους δικαίου, την έλλειψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ελευθερίας του τύπου και την αποδυνάμωση των Ανεξάρτητων Αρχών. Για να επιστρέψει η χώρα στην ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών, θα πρέπει να σημειωθούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, για την προστασία των δημοσιογράφων, την ανεξαρτησία των διοικήσεων των Ανεξάρτητων Αρχών και την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προτίθεται να συμβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

Σχετικά με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς

Από την έναρξη εφαρμογής του το 1995, ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς έχει γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης διαφθοράς του δημόσιου τομέα.

Ο Δείκτης βαθμολογεί 180 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο με βάση την αντίληψη για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 13 εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ιδιωτικών εταιρειών αξιολόγησης κινδύνου και συμβουλευτικών εταιριών, δεξαμενών σκέψης και άλλων. Οι βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών.

Η διαδικασία για τον υπολογισμό του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς επανεξετάζεται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρός και συνεκτικός.

Η πλέον πρόσφατη επανεξέτασή του έγινε από το European Commission’s Joint Research Centre το 2017.

Όλες οι βαθμολογίες από το 2012 και εφεξής είναι συγκρίσιμες από τον έναν χρόνο στον επόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is calculated

 

__________________________________

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια
Μέσα από παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες και τη Διεθνή Γραμματεία της στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια είναι ο παγκόσμιος οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που ηγείται της καταπολέμησης της διαφθοράς για περισσότερα από 25 χρόνια.
www.transparency.org

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθεί ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια. www.transparency.gr

 

CPI 2023 ΔΤ 30.01.2024_

14η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 14η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Intedgrity Forum, της πρωτοβουλίας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος που στόχο έχει να φέρει κοντά τις εταιρείες που ασπάζονται τις αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, στο σύνολο των εργασιών τους.

Η εκδήλωση είχε θέμα «Διαφάνεια και Ακεραιότητα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας» και φιλοξενήθηκε στην OTE Academy. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι από τα πρώτα μέλη του Business Integrity Forum και ηγετική εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Κωνσταντίνος Σακελλάρης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό και καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στην πρώτη ενότητα συζητήσεων με θέμα «Διαχείριση κρίσεων και σύγχρονες προκλήσεις» επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί μια επιχείρηση και τις πιθανές κυρώσεις που μπορεί να υποστεί, εξαιτίας των προμηθευτών και των πελατών της. Οι κ.κ. Ιωσήφ Αβραμίδης, Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως συντονιστής, Μάριος Μενεξιάδης, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου στην Aegean Airlines, Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνων σύμβουλος της PLANNING Σύμβουλοι Οργανώσεως Επιχειρήσεων και  Γιάννης Δρακούλης, Partner Forensic, Financial Crime & Disputes στην Deloitte Greece, τόνισαν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όταν αποφασίζεται μια νέα συνεργασία αλλά και τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται. Αναφέρθηκαν οι («disruptors») της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ρόλος που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η δεύτερη ενότητα είχε θέμα «Ο ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα». Στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, οι κ.κ. Νίκος Δημόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Υπερταμείο και Βίκυ Μόκκα, Compliance & Risk Expert, στην ΟΤΕ Group, αναφέρθηκαν στο «responsible/ethical sourcing» και τις διεθνείς καλές πρακτικές, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, και τις δυσκολίες που κάθε τομέας αντιμετωπίζει.

Στο δεύτερο σκέλος της ίδιας συζήτησης οι κ.κ. Δημήτρης Βελουδάκης, Direct Procurement Manager – Greece & Cyprus στην Coca – Cola Ηellenic, Μαίρη Ευθυμιάτου, Chief Editor στο SUPPLY CHAIN & LOGISTICS magazine- Greece, και Μάριος Μπουγιούκας, Αξιωματικός Ε.Ν. & Logistics & SCM Director, BCA College & μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Στέφανος Αγιόπουλος, Μanaging Director Schenker A.E. & Μέλος της Επιτροπής Logistics του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, υπό τον συντονισμό της Ιωάννας Καραμητρούση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του προγράμματος WeOpenGov της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ανέλυσαν την συνεχώς βελτιούμενη θέση της Ελλάδας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, τους τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δημιουργεί νέες προκλήσεις και ταυτόχρονα προσφέρει νέες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. Το «greenwashing» τέθηκε ως μια σημαντική παράμετρος που δημιουργεί κινδύνους,  καθώς και ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον μεγαλύτερο «disruptor».

Ο κ. Άρης Δημητριάδης, Compliance, Risk and Insurance Executive Director του Ομίλου ΟΤΕ, στην κεντρική του ομιλία ανέφερε: «Η εξέλιξη των εφοδιαστικών αλυσίδων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αιφνίδια συμβάντα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η πανδημία και επιταχυντές, όπως η τεχνολογία. Η επιτυχημένη διαχείριση των παραπάνω κινδύνων και ευκαιριών αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Στην τρίτη ενότητα με θέμα «Το μέλλον των εφοδιαστικών αλυσίδων», οι ομιλητές κ.κ. Δημήτρης Δάκος, Warehouse Manager Supply Chain στην «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», Σοφοκλής Καραπιδάκης,  Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Υπεύθυνος Προστασίας  Δεδομένων στον  Όμιλο Μυτιληναίου, Παναγιώτης Σκιαδάς, Senior Sustainability Director στην Cenergy Holdings και την Viohalco, Εβελίνα Λαμπρέα, Group Compliance Officer στη Sunlight Group Energy Storage Systems και  o συντονιστής Κώστας Κετσιετζής, Oικονομικός Συντάκτης στο Insider, έθεσαν το ζήτημα της καταναλωτικής συμπεριφοράς που προσδιορίζει την ηθική και διαμορφώνει την κουλτούρα με βασική παράμετρο την εκπαίδευση. Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι η ενεργειακή μετάβαση αυξάνει την ανάγκη για διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς η ζήτηση για την παραγωγή μετάλλων και ορυκτών αναμένεται να εξαπλασιαστεί έως το 2050. Εξ αυτού, είναι σημαντική η διενέργειας της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας  («due diligence») σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα για «data accuracy» που θα είναι διαθέσιμα στον τελικό καταναλωτή.

ο Δρ. Άγγελος Κασκάνης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, υπογράμμισε ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής και ηθικής αλυσίδας εφοδιασμού. Η διαφάνεια περιλαμβάνει τη σαφή και ανοιχτή παροχή πληροφοριών σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων.

_________________________________

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος   
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια.
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Τηλ. 210 7224940,
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

_________________

ΔΤ – 14ο Round Table BIF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις αρνητικές εξελίξεις της τρέχουσας περιόδου αναφορικά με τις προκλήσεις που δέχονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς επιθυμεί να υπενθυμίσει τα πορίσματα της τέταρτης έκθεσης για την κατάσταση του κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απηχεί πλήρως τις διαχρονικές ανησυχίες και πάγιες θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.

Τα κύρια ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • Ο διορισμός δικαστών και εισαγγελέων στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας συνεχίζει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Συστήνεται η λήψη μέτρων για τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στο διορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους διορισμούς ανωτάτων δικαστικών.
 • Ως θετικά βήματα κρίνονται η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, η ίδρυση δικαστικής αστυνομίας και η πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων.
 • Σημειώνεται ότι η κατά τα λοιπά ευρεία δωρεάν νομική συνδρομή προς αδύναμους πολίτες κινδυνεύει από την καθυστερημένη εξόφληση των αμοιβών των δικηγόρων.

 Αναφορικά με την κατάσταση της Δικαιοσύνης στη χώρα, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς επιθυμεί να επισημάνει, επιπροσθέτως, το φαινόμενο των περιστρεφόμενων θυρών (revolving doors), στο πλαίσιο του οποίου ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί καταλαμβάνουν ανώτερες διοικητικές θέσεις αμέσως μετά την αφυπηρέτησή τους από το δικαστικό σώμα χωρίς την παρεμβολή «cool-off periods».

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

 • Παρατηρείται πρόοδος στις δράσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
 • Χαιρετίζονται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα θέματα του «πόθεν έσχες» και της χρηματοδότησης των κομμάτων, τη ρύθμιση του lobbying και του whistleblowing.
 • Σημειώνεται μικρή πρόοδος στο αριθμό των ποινικών διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς.
 • Επιβραβεύεται η έκδοση οδηγιών για τον περιορισμό των κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεων κρατικών προμηθειών.

→  Αναφορικά με την κατάσταση της διαφθοράς στη χώρα, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς επιθυμεί να τονίσει:

  • την παρατεταμένη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αναπληρωτή Διοικητή, παρότι ο σχετικός νόμος ορίζει την αναπλήρωσή του εντός τριμήνου.
  • τα στενά πεδία εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων για το lobbying και το whistleblowing περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.

ΜΜΕ

 • Διαπιστώνεται πρόοδος με τη θέσπιση της πρόσφατης νομοθεσίας για τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ.
 • Συνεχίζεται ο προβληματισμός για την ανεξαρτησία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, εξαιτίας του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον καθ’ ύλη υπεύθυνο Υπουργό.
 • Αποτελεί πηγή ανησυχίας η μη επαρκής χρηματοδότηση και η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
 • Συνίσταται η λήψη μέτρων για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων και την προστασία τους από καταχρηστικές αγωγές εναντίον τους (SLAPPs), λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των δημοσιογράφων.

Αναφορικά με την κατάσταση των ΜΜΕ στη χώρα, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς υπογραμμίζει, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την Κυβέρνηση τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα ΜΜΕ της «λίστας Πέτσα» έλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά κρατικής ενίσχυσης.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

 • Υπάρχει προβληματισμός για τη διαδικασία διαβούλευσης των νομοσχεδίων, κυρίως όσον αφορά την επάρκεια του συνήθους χρόνου διάρκειας της διαβούλευσής τους.
 • Καταχωρίζεται ως αρνητικό στοιχείο η εισαγωγή προς ψήφιση πολυνομοσχεδίων και τροποποιήσεων τελευταίας στιγμής.
 • Οι αλλαγές στις προϋποθέσεις εγγραφής των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι προς την αρνητική κατεύθυνση.
 • Διαπιστώνεται εχθρική αντιμετώπιση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταναστών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Συστήνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για την αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος εγγραφής για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων με την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου με τις ΟΚΠ, και εάν συντρέχει ανάγκη τροποποίησής του.

Αναφορικά με τους θεσμικούς ελέγχους και ισορροπίες στη χώρα, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς εφιστά την προσοχή:

  • στην ανάγκη περαιτέρω θωράκισης των ανεξάρτητων αρχών ενάντια στη διαφθορά
  • στη μη επάρκεια οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στις ανεξάρτητες αρχές
  • στον ολοένα συρρικνούμενο χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Λίγο πριν το τέλος του 2023, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς διαπιστώνει τη διολίσθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, δεσμεύεται ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητες για το έργο της κατά το επόμενο διάστημα και παραμένει αταλάντευτος αρωγός της πολιτείας και των πολιτών στην προσπάθεια τους για ανάπτυξη και ευημερία μέσα από τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία.

___________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα:

https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

Η Μεθοδολογία της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου

Μέσω της Έκθεσης, που συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για έκαστο εκ των 27 Κρατών Μελών της Ε.Ε., στόχος της Επιτροπής είναι να προσδιορίσει την κατάσταση του κράτους δικαίου στα Κράτη Μέλη, με έμφαση σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: (α) τη Δικαιοσύνη, (β) την καταπολέμηση της διαφθοράς, (γ) την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και (δ) λοιπούς θεσμικούς ελέγχους και ισορροπίες (“checks and balances”).

Τούτοι οι τέσσερις τομείς προσδιορίστηκαν στην προπαρασκευαστική διαδικασία ως βασικοί και αλληλένδετοι πυλώνες για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου. Τα δε επιμέρους κεφάλαια για κάθε Κράτος Μέλος ερείδονται σε μία ποιοτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή, εστιάζοντας σε μία σύνθεση σημαντικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en

___________________________________

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια
Μέσα από παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες και τη Διεθνή Γραμματεία της στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια είναι ο παγκόσμιος οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που ηγείται της καταπολέμησης της διαφθοράς για περισσότερα από 25 χρόνια. www.transparency.org

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος      
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:

Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς

Τηλ. 210 7224940,

e-mail: tihellas@otenet.gr

www.transparency.gr

 

ΔΤ_ΚΡΑΤΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΥ_04.12.2023

Ετήσιο συνέδριο: «Ανεξάρτητες Αρχές ως θεσμικά αντίβαρα στην εμπέδωση του κράτους δικαίου και την πρόληψη της διαφθοράς»

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς σας προσκαλεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, Παγκόσμια Ημέρα κατά της  Διαφθοράς, στο ετήσιο συνέδριό της με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές ως θεσμικά αντίβαρα στην εμπέδωση του κράτους δικαίου και την πρόληψη της διαφθοράς», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ – Ακαδημίας 7, Αθήνα), ώρα 10.00 π.μ.

Εκπρόσωποι από τον δημόσιο τομέα, ακαδημαϊκοίδικαστικοί λειτουργοί, νομικοί και δημοσιογράφοι θα αναφερθούν στο ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών, τις προκλήσεις που δέχονται και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη της διαφθοράς και την εμπέδωση του κράτους δικαίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Δείτε το Πρόγραμμα: Ετήσιο Συνέδριο ΔΔΕ – 9.12.23_πρόγραμμα

Παρακολουθείστε το Συνέδριο: https://www.youtube.com/channel/UClqJvsbFO4ac2jXz1xzubkA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 1ο Forum WeOpenGov: «Ανοικτή Διακυβέρνηση και Συν – δημιουργία»

 

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου μεταξύ 11.00 – 17.00 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών το 1ο Forum Ανοικτής Διακυβέρνησης και Συν-Δημιουργίας, στο πλαίσιο του έργου WeOpenGov [Δίκτυο Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση]. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, ενώ τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Στο Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι από πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και απλοί ενδιαφερόμενοι για τις αξίες της διαφάνειας, της συμμετοχής, της λογοδοσίας όπως περιγράφονται στον οργανισμό OGP [1]multi stakeholder forums.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δρ. Άγγελος Κασκάνης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, η κα Βεατρίκη Γιαννόγλου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη και η κ. Lajla Brandt Jahkelln, Πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στην πρώτη ενότητα του Forum με θέμα «Προτάσεις για την Ανοικτή Διακυβέρνηση», συμμετείχαν ο Δρ. Ηλίας Κορομηλάς, Προϊστάμενος του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης, στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Κυβέρνησης, ο Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Συντονιστής στην Ερευνητική Ομάδα “Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή” του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ο κ. Σπύρος Καπετανάκης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ΕΔΥΤΕ, η Δρ. Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, Δικηγόρος και Πρόεδρος της Rythmisis και η Δρ. Εβίκα Καραμαγκιώλη, Νομικός.

Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και Ανοικτή Διακυβέρνηση» συμμετείχαν ο κ. Αλέξανδρος Μελίδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΛΛΑΚ, η κα Χρύσα Πεταλά, Συν-ιδρύτρια και Project Manager της Among, ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος, Συν-ιδρυτής και Διευθυντής του Vouliwatch, η κα Ευτυχία Πηλίγκου, Πρόεδρος της Deloitte Foundation, η κα Άννα Βαφειάδου, Υπεύθυνη Νομικού Τομέα της WWF Ελλάς και ο κ. Στέφανος Τυρός, Συντονιστής Τομέων Πολιτικής της Volt Ελλάδος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τρίτη ενότητα, όπου συμμετείχαν πολίτες οι οποίοι παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις του έργου WeOpenGov και αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και στα οφέλη των εκπαιδεύσεων  μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. Στην ενότητα «Πολίτες και Αποτελεσματική Δημόσια Συν-δημιουργία» συμμετείχαν η κα Ιωάννα Παλαιοπάνου, Υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού Τμήματος Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Χαϊδούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η κα Αγριππίνα Μαδυτινού, Εκπαιδευτικός, Πιστοποιημένη Μέντορας ΜμΕ, Συνεργάτης της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΕΕΑ, ο κ. Ιωάννης Κοτρώνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και η κα Δέσποινα Πλευριά, Εθελόντρια της δράσης “together” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής.  Με την ολοκλήρωση του Forum, o κ. Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO της Crowdpolicy και της FintelioX, συζήτησε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και του πολίτη αλλά και σε άλλα παραδείγματα συν-δημιουργίας.

Το έργο WeOpenGov έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πανελλαδικού, μόνιμου και πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από την Κοινωνία των Πολιτών,  Δημόσιους Φορείς, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τον Ιδιωτικό Τομέα κατά τα πρότυπα των OGP multi stakeholder forum.

Καίριο κομμάτι της συζήτησης και των τριών πάνελ ήταν το ζήτημα  της συμμετοχικότητας τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο και της κυβέρνησης που είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Η συνεργασία τους είναι ζωτικής σημασίας σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δημιουργία ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου θα ενισχύσει τη δυνατότητα διαρκούς συντονισμού, συνεργασίας και διάδρασης των οργανώσεων μελών του Δικτύου μεταξύ τους, με δημόσιους φορείς, ερευνητές και εταιρείες στη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών σε θέματα Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα του Forum ήταν ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην OGP, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δεσμεύονται ότι η διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσουν πλέον τα εθνικά τους σχέδια δράσης γίνεται μέσα από διαρκή ισότιμη διαβούλευση δημόσιων φορέων με ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ότι το δίκτυο αυτό παραμένει ενεργό σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ:
https://youtu.be/-jx0zyvbVnE

 

[1] Το Open Government Partnership (OGP – www.opengovpartnership.org) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2011 κι έχει ως στόχο να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις να προωθήσουν τη διαφάνεια, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της διακυβέρνησης καθώς και πρόσβαση στο OGP Toolbox. Έως σήμερα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία 75 χώρες από όλο τον κόσμο και ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα από το 2012. Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία υπάρχουν διαθέσιμες στο www.opengovpartnership.org/about.

“ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” – 1ο Forum

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς διοργανώνει το 1ο Forum του έργου Weopengov
“ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”
την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 μεταξύ 11.00 – 17.00 στο Πολεμικό Μουσείο.
Στο Forum θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και απλοί ενδιαφερόμενοι για τις αξίες της διαφάνειας, της συμμετοχής, της λογοδοσίας όπως περιγράφονται στον οργανισμό Open Government Partnership (OGP).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 👇
https://www.facebook.com/events/316197867782009/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Δείτε την agenda: 1st WeOpenGov Forum Agenda_fnl

 

 

Πρόσκληση σε webinar | «Αναπτύσσοντας εσωτερικούς & εξωτερικούς διαύλους αναφορών – Whistleblowing» | 19/7 | 17.00

Σας προσκαλούμε στην online ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

«Αναπτύσσοντας εσωτερικούς & εξωτερικούς διαύλους αναφορών» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των Whistleblowers

την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 17.00.


Θα αναλύσουμε τα πρόσφατα δεδομένα για το Whistleblowing στην Ελλάδα, θα αναφερθούμε στις καλές πρακτικές από οργανισμούς στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πιο ανοιχτής κουλτούρας και διαφάνειας στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και τις μεθόδους και τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην ανάπτυξη αυτών των διαύλων επικοινωνίας και παραλαβής αναφορών.


Agenda:
– Εισαγωγή στη φιλική πρoς τους whistleblowers κουλτούρα στον χώρο εργασίας – πώς προωθείται η διαφάνεια, η ηθική και το υγιές εργασιακό περιβάλλον.


– Αποτελεσματικά κανάλια αναφοράς – συμβουλές για την εγκαθίδρυση προσβάσιμων και αποτελεσματικών μηχανισμών αναφοράς σε εταιρείες και οργανισμούς. Ποια κανάλια αναφοράς είναι συμμορφωμένα και πιο αποτελεσματικά;


– Νόμοι και Ηθική για την Προστασία των Whistleblowers – πληροφορίες σχετικά με τον ελληνικό νόμο περί whistleblowing και τις επιπτώσεις στους οργανισμούς.

→ Κάντε εγγραφή τώρα και λάβετε μέρος στη συζήτηση! https://lnkd.in/ezV2gw_H

Παρακολουθείστε το webinar:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο