ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Αξιολόγηση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας

Αξιολόγηση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας
23-09-2013

Την περίοδο 2010-2012, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς πραγματοποίησε έρευνα Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (National Integrity System Assessment –NIS), όπου εξετάστηκαν διεξοδικά 12 θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας (Νομοθετική, Εκτελεστική εξουσία, Δικαιοσύνη, Δημόσιος Τομέας, Φορείς Καταπολέμησης Διαφθοράς, Εκλογές, Συνήγορος του Πολίτη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά Κόμματα, ΜΜΕ, Κοινωνία Πολιτών, και Επιχειρήσεις) ως προς την θωράκισή τους και την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Έκθεση περιλαμβάνει τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας, τη βαθμολόγηση των θεσμών, καθώς και προτάσεις βελτίωσης
Η έκδοση και στα Αγγλικά

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο