Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς – Ετήσιο Συνέδριο 2022

Η Διεθνής Διαφάνεια –Ελλάς, το ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου κινήματος Transparency International που αναπτύσσει δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, διοργανώνει και φέτος το ετήσιο συνέδριό της, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα του ΑΠΘ και την Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Εταιρική Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 10.00 – 16.00.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιασθεί επίσης ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς 2021 της Διεθνούς Διαφάνειας, ο οποίος αναλύθηκε σε σχέση και με τον Δείκτη Δημοκρατίας.

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο:

https://www.livemedia.gr/taxevasion22

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Agenda Ετήσιο Συνέδριο 2022 ΔΔ-Ε

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – ειδικό επικοινωνιακής εκστρατείας (communication campaign specialist), για παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακής καμπάνιας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblowers).  Η καμπάνια αφορά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2021 και έχει ανώτατο προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και άτυπες ομάδες επαγγελματιών (επικοινωνιολόγοι, γραφίστες κλπ.)  πρέπει να  υποβάλουν  το/τα βιογραφικό/α τους, συνοδευτική επιστολή και προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενεργειών (κείμενα, γραφιστικά, μέσα, οπτικοακουστικό υλικό κλπ)
 • Κόστος (συνολικά και ανά περιγραφόμενη υπηρεσία)
 • Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία έναρξης και λήξης τους.

Στην αξιολόγηση της σχετικής εμπειρίας θα συνεκτιμηθούν συγκεκριμένα έργα/ καμπάνιες που έχουν αναλάβει οι υποψήφιοι για φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή με παρόμοια θεματολογία με αυτή της πρόσκλησης.
Όλες οι προσφορές θα συνεκτιμηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Μέγιστη βαθμολογία ανά κριτήριο:

 • Κόστος: 40
 • Σχετική εμπειρία: 40
 • Χρονοδιάγραμμα παράδοσης ανά υπηρεσία: 20

Σύνολο βαθμολογίας: 100
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα ανωτέρω ζητούμενα έγγραφα (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, προσφορά) στο tihellas@otenet.gr έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο tihellas@otenet.gr

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για το ΣχΝ σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς συμμετείχε-στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας»- στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση του Νόμου 4412/2016 που αγγίζει ένα μεγάλης σπουδαιότητας αντικείμενο και επηρεάζει  τη λειτουργία ολόκληρου του δημόσιου τομέα.
Σε ένα πόνημα 192 συνολικά άρθρων οι επισημάνσεις επικεντρώθηκαν σε εκείνα που αγγίζουν θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη μέσω της εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης.
Οι παρατηρήσεις και συστάσεις που κοινοποιήθηκαν και στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  αφορούν στις απευθείας αναθέσεις, τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές,  τη δημοσιοποίηση δεδομένων για συμβάσεις αξίας μόνο άνω των 2.500 ευρώ, και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού ενός υποψήφιου αναδόχου από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ιδιαιτέρως σημαντικά εγκλήματα, όπως η δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Διαβάστε τις αναλυτικά εδώ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Οι νέες έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19, επέβαλαν την αναβολή του σεμιναρίου για την “Εννομη προστασία των Whistleblowers στην Ελλάδα και την Ε.Ε.”.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Μείνετε συντονισμένοι!

Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ WHISTLEBLOWERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνουν Σεμινάριο για την έννομη προστασία των Whistleblowers σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ποιούς αφορά
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, υπεύθυνους εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στελέχη εποπτικών φορέων, δημοσιογράφους.
Γιατί να το επιλέξω
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό θεμέλιο κατανόησης της έννοιας του whistleblowing, των καλών διεθνών πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την αποτελεσματική προστασία των whistleblowers στην Ελλάδα.
Διάγραμμα ύλης

 • Γιατί είναι αναγκαία η προστασία των whistleblowers;
 • Το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των whistleblowers
 • Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των whistleblowers
 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης: περιεχόμενο και κριτική αξιολόγηση
 • Οι προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
 • Οι προκλήσεις για τον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην πρακτική εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου κατόπιν της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφείτε εδώ: https://www.nb.org/greek/nb-ekpedeysi/seminaria-ekp-programmata/h-ennomi-prostasia-ton-whistleblowers-stin-ellada-kai-stin-europaiki-enosi.html
 

H Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς αναζητά εξωτερικό συνεργάτη-Πολιτικό Μηχανικό

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αναζητά υποψηφίους για τη θέση Πολιτικού Μηχανικού (Υδραυλικού)-Εξωτερικού Συνεργάτη αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ), για 6μηνη απασχόληση (κάλυψη άδειας μητρότητας).
Στo πλαίσιο της εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού ΣΑ στην Ελλάδα, η  ΔΔ-Ε παρακολουθεί, ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής, τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.integritypact.gr
Δείτε αναλυτικά την περιγραφή της θέσης & τα απαιτούμενα προσόντα εδώ
Eng_Announcement_FINAL_2020

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2 υλοποιείται  με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy) και προβλέπει την εφαρμογή 18 Συμφώνων Ακεραιότητας σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Συμμαχία για να γίνει το whistleblowing πιο ασφαλές κατά τη διάρκεια του COVID-19 και μετά

Οι υπογράφουσες την παρούσα επιστολή οργανώσεις καλούν όλες τις δημόσιες αρχές και τους θεσμούς να προστατεύσουν εκείνους που δημοσιοποιούν τις βλάβες, τις καταχρήσεις και τις άδικες πρακτικές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης, που προκλήθηκε από την πανδημία COVID19. Ενθαρρύνουμε επίσης όλους τους πολίτες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, διασφαλίζοντας ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα παραμείνουν υπόλογοι και υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων.
Η πανδημία COVID-19 καθιστά πρόδηλη τη σημασία της λογοδοσίας και την ανάγκη τακτικής και αξιόπιστης ενημέρωσης από τους δημόσιους θεσμούς και τους ηγέτες μας. Οι λαοί κάθε πληγείσας χώρας πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια για την εξάπλωση της νόσου τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν στην προστασία των κοινοτήτων τους.  Η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και ακόμη περισσότερο  κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.
Έχουμε ήδη δει παραδείγματα άδικων πρακτικών και κακοδιαχείρισης στους δημόσιους θεσμούς, στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα του COVID-19. Οι αναδυόμενοι τομείς ανησυχίας αφορούν στην ικανότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας, στις δημόσιες προμήθειες, σε παραβιάσεις της νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία, σε άνισες και ανεπαρκώς προετοιμασμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, σε αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού και καταχρήσεις αγοράς, καθώς και σημαντικές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας σε μεγάλη κλίμακα μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης των ατόμων.
Η κατάλληλη ειδοποίηση των πολιτών και των εργαζομένων για τους κινδύνους, η δίκαιη και υπεύθυνη  στάση όλων των θεσμικών οργάνων, καθώς και η ορθή και διαφανής συλλογή δεδομένων, είναι όλα κρίσιμα για την εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητά μας να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, όταν τα εχέγγυα προστασίας που συνήθως παρέχονται από τους θεμελιώδεις δημοκρατικούς πυλώνες των κοινωνιών μας περιορίζονται ή παρακάμπτονται. Η λειτουργία των κοινοβουλίων και το δημοκρατικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι αναστέλλονται σε πολλές χώρες. Η χρήση έκτακτων εξουσιών από τις κυβερνήσεις χωρίς κατάλληλη εποπτεία και διαφάνεια δημιουργεί αισθητό κίνδυνο υπέρβασης καθηκόντων και ενδεχόμενης κατάχρησης.
Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συχνά μακριά από τον δημοκρατικό έλεγχο, οι whistleblowers μπορούν να υπηρετήσουν το ζωτικό καθήκον της έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι ο διορθωτικός μηχανισμός ασφάλειας σε οποιαδήποτε κοινωνία, ειδικά σε μια διεθνή κρίση υγείας, όταν η ανάγκη του κοινού να γνωρίζει μπορεί να έχει συνέπειες ζωής ή θανάτου. Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης και μετά, ενθαρρύνουμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της κατάλληλης λογοδοσίας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και υπερασπίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας έχουμε ήδη καταστεί μάρτυρες καταχρήσεων. Κατά καιρούς, τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση περιστέλλονται. Το κόστος αυτών των ενεργειών βαρύνει περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες των κοινοτήτων μας: τους ηλικιωμένους, τους φτωχούς, τους πρόσφυγες και μετανάστες, τις LGBTQ κοινότητες, τους φυλακισμένους, τα πλήθη των επισφαλώς εργαζόμενων καθώς και τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης.
Το whistleblowing έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο στην πρόληψη και καταπολέμηση δράσεων που υποσκάπτουν  το δημόσιο συμφέρον. Οι οργανώσεις μας καλούν όλες τις δημόσιες αρχές και τους θεσμούς να προστατεύουν εκείνους που καταγγέλλουν δημοσίως βλάβες, καταχρήσεις και σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 και πέρα από αυτήν. Οι εργαζόμενοι διακυβεύουν καθημερινά τη ζωή τους  στη διατήρηση  των  περισσότερων βασικών υπηρεσιών στις οποίες όλοι μας βασιζόμαστε, ειδικά αυτήν την εποχή,  όπως στις υπηρεσίες υγείας, παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και στην  παροχή προμηθειών και εμπορευμάτων, για να αναφέρουμε ενδεικτικώς μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Το δικαίωμα αυτών των εργαζομένων σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και η σημασία του να μιλούν ανοιχτά για τις απειλές δημόσιας υγείας, ασφάλειας, διαφθοράς και άλλες καταχρηστικές πρακτικές, πρέπει να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται. Οι δημοσιοποιήσεις των εργαζόμενων, καθώς και όλων των πολιτών,  είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη μεγάλων καταστροφών και τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης σε όλους μας, ιδίως στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας και στα δημοκρατικά μας συστήματα.
Υπογράφουσες Οργανώσεις:
Access Info/ ACREC / African Centre for Media & Information Literacy / Alliance Nationale des Consomateurs et de L’Environement (Togo) /Anti Corruption Fund /APW-Fíltrala / Archiveros Españoles en la Función Pública / Article 19 / ASEBLAC / Atlatszo / Austrian Press Club / Blueprint for Free Speech / Centre for Free Expression, Ryerson University /Center for Independent Journalism Romania /Centre for Law and Democracy/CFDT Cadres /Chile Transparente / Cibervoluntarios / Civic Initiatives (Gradjanske Inicijative) / Civil Society Legislative Advocacy Centre / CollectifTax Justice Luxembourg/ Corporate Europe Observatory / CREW -Greenwich University / Daphne Caruana Galizia Foundation/ Prof. David Lewis, Whistleblowing Research Unit, Middlesex University /Disruption Network Lab / ePanstwoFoundation / EPSU –European Public Service Union / Eurocadres –Council of European Professional and Managerial Staff /ETUC -European Trade Union Confederation/ European Centre for Press and Media Freedom / European Federation of Journalists / European Organisation of Military Associations and Trade Unions /FO-Com / Free Press Unlimited/ Fundación Ciudadanía Inteligente / Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) / Funky Citizens / Ghana Integrity Initiative / Government Accountability Project / Prof. AJ Brown, Griffith University / Hellenic Anti-Corruption Organization/ Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights /Human Rights Center ZMINA /International Bar Association /K-Monitor / Labor Initiatives NGO / Legal LegionLoyalty/Maison des Lanceurs D’Alerte / Media Development Center / National Whistleblower Center / Oživení / Pistaljka / Plataforma en Defensa de Libertad de Información / Protect / Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) / Reporters United / Reporters Without Borders / Sabiedrība par atklātību -Delna (Latvia) / Speak out Speak up / Stefan Batory Foundation /The Ethicos Group /The Good Lobby / The Signals Network / Tom Mueller / Transparência e Integridade / Transparency International / Transparency International Australia / Transparency International Bangladesh / Transparency International Belgium / Transparency International Bosnia and Herzegovina / Transparency International Bulgaria / Transparency International Cambodia / Transparency International Estonia / Transparency International EU /Transparency International France/Transparency International Germany / Transparency International Greece / Transparency International Health Initiative / Transparency International Ireland / Transparency International Italy / Transparency International Kenya / Transparency International Initiative Madagascar / Transparency Maldives / Transparency International Papua New Guinea / Transparency Serbia /Transparency International Slovenia /Transparency International Slovensko/Transparency International Spain /Transparency International Sri Lanka/ Transparency International Ukraine/ Transparency International Zimbabwe/ UGICT CGT/ Ukrainian Institute for Human Rights / Ukrainian league of lawyers for corruption combating / UNI Europa / UnitingChurch in Australia/ Dr Vigjilenca Abazi, Maastricht University / Vouliwatch / WildLeaks / WIN Whistleblowing International Network / Whistleblower-Network Germany /Whistleblowers UK /X-net
 

Η ΔΔ-Ε αναζητά developer/TI-GR call for developer services_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ/EXTENSION OF DEADLINE

In relation to the implementation of the project “I N T E G R I T Y P A C T Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds, Phase 2”, which is financed by the European Commission (DG Regio), Transparency International – Greece (TI-GR) is calling for offers referring to the development, hosting and technical support (until DEC 2021) of an online platform (open data sharing mechanism) that will include i) information regarding the construction of an inter-municipal antiflood pipelines network and ii) general data on co-financed antiflood projects of Attica Region for the last two NSRFs.
The platform will be a pilot tool with the aim to be replicated and extended to other Contracting and Managing Authorities.
In case you are interested in submitting an offer for the abovementioned service, please provide one that will include the following points:
• Description of the service to be provided
• The start and end dates
• The price (breakdown and description of costs)
• Timetable
• Payment arrangements
In order to ensure best value for money, all offers received will be assessed on the base on the methodology below:
Criteria description Maximum Points
Price 40
Experience 40
Time of delivery 20
Total points 100
Offers should be sent by email to Transparency International – Greece mnini@transparency.gr and mpaschoula@transparency.gr no later than 10/4/2020
Additional questions and requests for clarifications should be addressed to mnini@transparency.gr and mpaschoula@transparency.gr
More information on the service requested : Open Data Sharing Mechanism_concept note_APR2020


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
EXTENSION OF DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF OFFERS UNTIL APRIL 24, 2020
 
     

Σε εποχές όπως αυτή, η Διαφάνεια είναι πιο αναγκαία από ποτέ

Η πανδημία COVID-19 απαιτεί αστραπιαία παγκόσμια δράση. Ενόσω γράφεται το παρόν, 164 χώρες έχουν πληγεί, ενώ περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί και πάνω από 8.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών έχει επιβάλει περιορισμούς στη δημόσια ζωή, για να περιορίσει  την πανδημία, θέτοντας όρια στις μη απαραίτητες δραστηριότητες, όπως ταξιδιωτικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις, και κλείνοντας σχολεία, γραφεία, πανεπιστήμια και χώρους αναψυχής.
Κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως το ξέσπασμα ενός θανατηφόρου ιού, ο κίνδυνος διαφθοράς στην υγειονομική περίθαλψη επιδεινώνεται από τη δραματικά αυξημένη πίεση στο σύστημα. Η αναστάτωση, η αβεβαιότητα και ο αποπροσανατολισμός συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο διεφθαρμένοι μπορούν να επωφεληθούν από την κρίση προς όφελός τους.
Είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να επεκταθεί η διαφάνεια, η ανοικτότητα και η ακεραιότητα σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας. Εντοπίσαμε αρκετά κρίσιμα μέτρα κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής δημοσίευσης ερευνών για εμβόλια και θεραπείες, της προστασίας των whistleblowers στα συστήματα υγείας και της διασφάλισης ίσης πρόσβασης σε θεραπεία που σώζει ζωές.
Ωστόσο, η ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας υπερβαίνει τα ίδια τα συστήματα υγείας.
EΚΤΑΚΤΑ ΜEΤΡΑ
Πολλές χώρες, περιφέρειες και πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή επικαλέστηκαν παρόμοιες έκτακτες εξουσίες, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων και τον επιμερισμό των πόρων. Αυτό είναι σημαντικό και συχνά απαραίτητο.
Ωστόσο, η συγκέντρωση της εξουσίας δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγήσει σε κατάχρηση. Είναι ζωτικής σημασίας να ασκούνται εξουσίες έκτακτης ανάγκης μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν.
Τα θεμελιώδη εχέγγυα κατά της διαφθοράς δεν πρέπει ποτέ να αποδυναμωθούν ή να αγνοηθούν, διαφορετικά κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε τις προσπάθειές μας να υπηρετήσουμε το δημόσιο καλό, ενώ οι διεφθαρμένοι δρουν ατιμώρητοι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι οι βασικές εγγυήσεις του «κράτους δικαίου, της κοινοβουλευτικής εποπτείας, του ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου και των αποτελεσματικών εσωτερικών μέσων, πρέπει να διατηρηθούν ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
Ωστόσο, με τις εκλογές, τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και άλλες πολιτικές δραστηριότητες να έχουν πλέον ανασταλεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σε ορισμένες χώρες, πολλές κανονικές διαδικασίες εποπτείας και λογοδοσίας έχουν διαταραχθεί σοβαρά. Συνεπώς, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες, να ενεργήσουν με ακεραιότητα και να είναι ανοικτές στο κοινό. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι καίριας σημασίας, ώστε να μπορεί να υπάρξει λογοδοσία στο μέλλον για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα.
Παραδείγματα από τη Σερβία δείχνουν γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ο Πρόεδρος Aleksandar Vučić έχει μιλήσει δημόσια για την αγορά εξοπλισμού «χωρίς έγγραφη  σύμβαση προμήθειας», προσθέτοντας «μπορείτε να με διώξετε μια μέρα για την παροχή αναπνευστικών συσκευών στο λαό». Ενώ αυτή η συγκεκριμένη αγορά μπορεί να ήταν προς το συμφέρον του κοινού, αν δεχτούμε την κρίση ως λόγο απόρριψης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και της διαφάνειας, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, εν τω μεταξύ, έχει προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία αναφέροντας ψευδώς ότι ο αριθμός των αναπνευστικών  συσκευών στη χώρα αποτελούσε «κρατικό μυστικό».
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ
Με μαζικές δέσμες κινήτρων, για να βοηθήσουν τις οικονομίες να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο της πανδημίας ήδη να συζητούνται, η τρέχουσα κρίση αποτελεί επίσης υπενθύμιση της σημασίας της διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και οι βιομηχανίες ασκούν πιέσεις για δημόσιους πόρους. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αιτιολογήσουν τις επιλογές που κάνουν για να περιορίσουν την πανδημία και να ενισχύσουν τις οικονομίες τους, ώστε να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.
ΑΦΘΟΝΗ (ΠΑΡΑ)ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παροχή στο κοινό αξιόπιστης ανεξάρτητης και επικαιροποιημένης ενημέρωσης σε περιόδους κρίσης. Η υπεύθυνη δημοσιογραφία και η εμπειρογνωμοσύνη της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν στη διακοπή της διάδοσης της παραπληροφόρησης και, ως εκ τούτου, να στηρίξουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση, η οποία είναι καίριας σημασίας για αποτελεσματικές απαντήσεις σε κρίσεις. Αυτές οι φωνές πρέπει να προστατευθούν, και οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να φιμώσουν την ελευθερία του τύπου. Στην Ονδούρα, ωστόσο, η συνταγματική διάταξη που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογραφικής ελευθερίας, έχει ανακληθεί υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τον COVID-19.
Για τους περισσότερους ανθρώπους που πλήττονται από την πανδημία ο κύριος στόχος είναι να κρατήσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τις κοινότητές μας ασφαλείς. Ωστόσο, πρέπει επίσης να επαγρυπνούμε για τις απειλές κατά των ελευθεριών και της δικαιοσύνης στις κοινωνίες μας, κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά κρίσιμης εποχής.
*Φωτογραφία: Brian McGowan, Unsplash
Πηγή:
https://www.transparency.org/news/feature/in_times_like_these_transparency_matters_more_than_ever?utm_medium=email&utm_campaign=The%20week%20in%20corruption%2020%20March%202020&utm_content=The%20week%20in%20corruption%2020%20March%202020+CID_d047cad7b46c9b00b3ea13dedb122cc9&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=In%20times%20like%20these%20transparency%20matters%20more%20than%20ever

H Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς ζητά Legal Advocacy Expert


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Άμεσα
Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε επιθυμεί να προσλάβει Legal Advocacy Expert για μερική απασχόληση με αντικείμενο εργασίας:
την προετοιμασία και προώθηση πρότασης – οδικού χάρτη της ΔΔ-Ε για την βέλτιστη δυνατή – σύμφωνα με τις θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές- ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.
Ζητούμενα Προσόντα:
–  Πτυχίο Νομικής
– Μεταπτυχιακές σπουδές
– Αμειβόμενη προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την ανοιχτή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς
– Eμπειρία σε δράσεις προώθησης θέσεων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
–  Επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Open Government Partnership
– Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου (whistleblowers)
–  Άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας
–  Άρτια γνώση της χρήσης Η/Υ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
–  Πνεύμα συνεργασίας, ζωηρό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της ΔΔ-Ε, αποτελεσματικότητα
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό σημείωμά τους στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα καθώς και συνοδευτική επιστολή μιας (1) σελίδας αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε να δύναται να λάβει σχετικές συστάσεις στο e-mail: tihellas@otenet.gr ως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΔΔ-Ε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.transparency.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο