Πρόγραμμα "Διαφάνεια Τώρα!"

Κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2013-Ιανουάριος 2015 η ΔΔ-Ε λειτούργησε την υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» με σκοπό την υποδοχή αναφορών που αφορούσαν σε περιστατικά διαφθοράς. Μέσα από τη Γραμμή Πληροφόρησης 101 90 & με την υποστήριξη νομικής ομάδας και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, παρείχε ενημέρωση και καθοδήγηση σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σκοπός του προγράμματος ήταν η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων/υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 800 αναφορές πολιτών για περιστατικά διαφθοράς.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος εδώ
https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2015_speakup_en?e=2496456/12424694
H Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Speak Up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe” που υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο