ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Έκθεση Προόδου 2013: Αξιολόγηση Σύμβασης ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία ξένων λειτουργών

Έκθεση Προόδου 2013: Αξιολόγηση Σύμβασης ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία ξένων λειτουργών
08-10-2013

Η ένατη Έκθεση Προόδου της Διεθνούς Διαφάνειας για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία ξένων λειτουργών, αποτελεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της εξέλιξης της εφαρμογής της εν λόγω συνθήκης σε 40 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κολομβίας (οι οποίες υπέγραψαν τη Σύμβαση το 2012 και 2013 αντίστοιχα). Στοιχεία δημοσιεύονται και στην ετήσια έκθεση της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία (OECD Working Group on Bribery). Το βασικό πόρισμα που προκύπτει και από τις δύο εκθέσεις είναι κοινό – οι μισές χώρες που συμμετέχουν εφαρμόζουν ελάχιστα (ή καθόλου) τη Σύμβαση, ενώ στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ σημειώνεται αυξημένη εφαρμογή των διατάξεων.
Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της Έκθεσης Προόδου πιέστε εδώ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο