Απολογισμοί δράσης

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους Απολογισμούς /Εκθέσεις Πεπραγμένων της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.

Πεπραγμένα Έτους 2005

Πεπραγμένα Έτους 2006

Πεπραγμένα Έτους 2007

Πεπραγμένα Έτους 2008

Πεπραγμένα Έτους 2009

Πεπραγμένα Έτους 2010

Πεπραγμένα Έτους 2011

Πεπραγμένα Έτους 2012

Πεπραγμένα Έτους 2013

Πεπραγμένα Έτους 2014

Πεπραγμένα Έτους 2015

Πεπραγμένα Έτους 2016

Πεπραγμένα Έτους 2017

Πεπραγμένα Έτους 2018

Πεπραγμένα Έτους 2019

Πεπραγμένα Έτους 2020

Πεπραγμένα Έτους 2021

Πεπραγμένα Έτους 2022

Πεπραγμένα Έτους 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο