Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό και λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων του Ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα, του Αστικού Κώδικα. Τα μέλη της είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών.

Κώδικας δεοντολογίας

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εξελεγκτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής και των αρχών της οργάνωσης καθώς και για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων.

Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζουν οι:

Γιώργος Χατζηγιαννάκης – Πρόεδρος

Χάρρυ Παπαπανάγος – Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σακελλάρης – Γενικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Μελίδης – Ταμίας

Άννα Γκιώτη –  Μέλος

Δημήτρης Καφτεράνης – Μέλος

Βασίλειος Γραμματίκας – Μέλος


Σύγκρουση Συμφερόντων μελών Δ.Σ._9.2023_

BoD Register of Interests_09.2023

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο