Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε) της Διεθνούς Διαφάνειας με την παρουσία της και την εμπειρία των μελών της συμβάλλει:

  • στην αναβάθμιση του κύρους της οργάνωσης
  • στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου
  • στην ενδυνάμωση της δημόσιας παρουσίας
  • στη δυναμικότερη δράση της Διεθνής Διαφάνειας–Ελλάδος

H ελληνική Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας (TI Advisory Council).

Μετάβαση στο περιεχόμενο