Χάρτα Αυτοδέσμευσης

Πιστή στις δεσμεύσεις και τις αρχές της, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι μία από τις 16 οργανώσεις στην Ελλάδα που υπόγραψαν το 2006 τη Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (International Non Governmental Accountability Charter).

Με την τήρηση της Χάρτας, οι ΜΚΟ που τη συνυπογράφουν, δηλώνουν την αυτοδέσμευσή τους στην ορθή και συνεπή τήρηση των αρχών και των κανόνων καθώς και στην καλή διακυβέρνηση και διαφάνεια. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης αποτελεί εχέγγυο ότι οι αυτοδεσμευόμενες ΜΚΟ υπόκεινται σε κοινωνικό έλεγχο καθώς αποδέχονται οι ίδιες την αυξημένη αυτή ευθύνη. Ταυτόχρονα, στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους απέναντι στην κοινωνία την οποία εκφράζουν.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς υπέγραψε την ελληνική Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, τον Απρίλιο του 2008, μαζί με 16 ακόμα οργανώσεις, παρουσία του τ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου.

Χάρτα Αυτοδέσμευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο