H Διεθνής Διαφάνεια

Το Όραμά μας

Είμαστε ένα παγκόσμιο κίνημα που μοιράζεται ένα κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις, η πολιτική, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνίες και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένα από τη διαφθορά.

Το 1993, μία μικρή ομάδα ανθρώπων αποφάσισε να πάρει θέση κατά της διαφθοράς και ίδρυσε τη Διεθνή Διαφάνεια (Transparency International). Σήμερα, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, το παγκόσμιο κίνημα της Διεθνούς Διαφάνειας εργάζεται αδιάκοπα και με συνέπεια με σκοπό να αλλάξει τη νοοτροπία των κοινωνιών και των ανθρώπων και να επιφέρει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές.

Αν και απομένουν πολλά να γίνουν ώστε να παταχθεί η διαφθορά σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, αρκετά έχουν ήδη επιτευχθεί χάρη στη συνεχή δράση της Διεθνούς Διαφάνειας. Συγκεκριμένα, συμβάλλαμε σε παγκόσμιο επίπεδο στα ακόλουθα:

 • Δημιουργία Διεθνών Συμβάσεων κατά της διαφθοράς
 • Δίωξη διεφθαρμένων ηγετών χωρών και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα
 • Εθνικές εκλογές που οδήγησαν στη νίκη ή την ήττα πολιτικών κομμάτων λόγω της στάσης τους απέναντι στη διαφθορά
 • Μεγάλες επιχειρήσεις κλήθηκαν να λογοδοτήσουν για την εταιρική συμπεριφορά τους τόσο στο εσωτερικό της χώρας όπου δραστηριοποιούνται όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παγκόσμιο αποτέλεσμα, τοπική γνώση
Με περισσότερα από 100 εθνικά τμήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της οργάνωσης με έδρα της το Βερολίνο, συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, εταιρίες και την Κοινωνία των Πολιτών με σκοπό να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα «εργαλεία» αλλά και να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Ανεξαρτησία και λογοδοσία
Είμαστε πολιτικά ουδέτεροι και αμερόληπτοι καθώς δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ανεξαρτησία του έργου μας.
Διαμορφώνουμε και καθορίζουμε μόνοι μας τα προγράμματα και τις δράσεις μας – κανένας δωρητής ή χορηγός δεν έχει οποιαδήποτε επιρροή στη χάραξη της πολιτικής της Διεθνούς Διαφάνειας. Οι πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης είναι διαφανείς όπως και τα έξοδά μας.

Το Όραμά μας
Είμαστε ένα παγκόσμιο κίνημα που μοιράζεται ένα κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις, η πολιτική, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνίες και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένα από τη διαφθορά.

Αποστολή μας είναι να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και να προωθήσουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Εργαζόμαστε σταθερά για την επίτευξη των στόχων μας που είναι:

 • Η καταπολέμηση της διαφθοράς με συστηματική εφαρμογή νέων θεσμών που θα ενθαρρύνουν τη χρηστή διακυβέρνηση με διαφανείς διαδικασίες
 • Η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την αποκατάσταση των θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διαφθορά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπονομεύεται η δημοκρατία και η λειτουργία της, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη
 • Η αντιμετώπιση της αδιαφορίας απέναντι σε θέματα αδιαφάνειας και λειτουργίας των θεσμών που δημιουργεί στους πολίτες την αντίληψη ανοχής στη διαφθορά
 • Η προώθηση συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι, η συστηματική προσπάθεια και η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων θα οδηγήσουν σταδιακά τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τους θεσμούς και να υιοθετήσουν διαφανείς διαδικασίες στην άσκηση της εξουσίας.

Οι βασικές αξίες που ορίζουν και διαπνέουν το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας είναι:

 • Διαφάνεια
 • Λογοδοσία
 • Ακεραιότητα
 • Αλληλεγγύη
 • Τόλμη
 • Δικαιοσύνη
 • Δημοκρατία

Οι αρχές που καθοδηγούν τις δράσεις μας:

1. Συμβάλλουμε στη δημιουργία συμμαχιών και επιδιώκουμε τη συνεργασία με μεμονωμένα άτομα και ομάδες, με εταιρίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, με κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς φορείς που έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τον όρο ότι θα τηρούνται οι αρχές και οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Διεθνής Διαφάνεια.

2. Δεσμευόμαστε και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες, να είμαστε ειλικρινείς και υπεύθυνοι στις σχέσεις μας με όλους τους συνεργάτες μας, αλλά και μεταξύ μας.

3. Δεσμευόμαστε να είμαστε δημοκρατικοί, πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς προκαταλήψεις κατά την άσκηση του έργου μας.

4. Δεσμευόμαστε να καταδικάζουμε με σθένος φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς όταν αυτά έχουν αποκαλυφθεί αξιόπιστα.

5. Οι θέσεις που παίρνουμε πρέπει να βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και επαγγελματική ανάλυση καθώς και σε αξιόπιστες έρευνες υψηλών προδιαγραφών.

6. Η λειτουργία μας πρέπει να στηρίζεται στην αποδοχή και μόνο, χρηματοδοτήσεων και χορηγιών που δεν αντιβαίνουν της ικανότητάς μας να μιλάμε ελεύθερα και να εξετάζουμε διεξοδικά και αντικειμενικά τα θέματα της διαφθοράς.

7. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες Εκθέσεις, Έρευνες και Απολογισμούς των δραστηριοτήτων μας προς τους συνεργάτες αλλά και τους πολίτες, γενικά.

8. Οφείλουμε να σεβόμαστε οι ίδιοι αλλά και να ενθαρρύνουμε το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας.

9. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε και να προωθούμε την ανάπτυξη συνεργιών με τα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

10. Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μία ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των μερών στα διοικητικά όργανα της Διεθνούς Διαφάνειας, διασφαλίζοντας τη διαφορετικότητα.

11. Ως παγκόσμιο κίνημα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και δεν ενεργούμε με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς άλλα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας ή το διεθνή χαρακτήρα της οργάνωσης, στο σύνολό της.

• Το Κείμενο Αρχών εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Πράγα, 6 Οκτωβρίου 2001) και επικαιροποιήθηκε το 2007 (Μπαλί, 28 Οκτωβρίου 2007) και το 2011 (Βερολίνο, 16 Οκτωβρίου, 2011).

Η Οργάνωση διεθνώς
http://www.transparency.org/

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα κίνημα, το οποίο αποτελείται από το παγκόσμιο δίκτυο εθνικών τμημάτων, τη Διεθνή Γραμματεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη, τη Συμβουλευτική Επιτροπή καθώς και μεγάλο αριθμό εθελοντών. Το κίνημα διοικείται σύμφωνα με το Διεθνή Καταστατικό Χάρτη »

Το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών, όπου διαπιστευμένα τμήματα και μέλη συνέρχονται για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα, να εγκρίνουν ψηφίσματα και να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το ανώτατο διοικητικό σώμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ »

 

Η Στρατηγική μας

https://www.transparency.org/en/the-organisation/our-strategy

Strategy2030_Infographic-final-12042021

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο