Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Η Διεθνής Διαφάνεια λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ηθικής και με τη δέσμευση να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της σε κάθε έκφανση του κινήματος.

Δεσμευόμαστε ότι λειτουργούμε με τρόπο ανοιχτό, ειλικρινή και υπεύθυνο με κάθε συνεργάτη αλλά και μεταξύ των τμημάτων της οργάνωσης. Η Χάρτα με το Όραμα, τις Αξίες και τις Κατευθυντήριες Αρχές παρέχει τη βάση για το σύνολο του έργου μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:
http://www.transparency.org/whoweare/accountability/ethics/2/

Το προσωπικό της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος είναι υποχρεωμένο να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών, ο οποίος θέτει τα πρότυπα σε περιπτώσεις όπου τα συμφέροντα και οι αξίες του κινήματος μπορεί να συγκρούονται με εκείνα των ατόμων που έχουν επιφορτιστεί με συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέσα στο κίνημα.

Κώδικας δεοντολογίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο