Πρόσκληση για εθελοντική προσφορά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς που δρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, απευθύνει πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στη λειτουργία της Υπηρεσίας παροχής συνδρομής και πληροφόρησης για θέματα διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!», συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εθελοντισμού, διάρκειας τριών (3) μηνών.
Οι εθελοντές που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο και θα παρέχουν τη συμβολή τους στη λειτουργία της τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης της Υπηρεσίας «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» και στην υποδοχή των καταγγελιών του κοινού στο γραφείο της ΔΔ-Ε στην Αθήνα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας.
Εάν σας ενδιαφέρει να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό μήνυμα, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mnini@transparency.gr.
Οι εθελοντές που θα στελεχώσουν τη Γραμμή Υποστήριξης απαιτείται να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση Αυτοδέσμευσης για την τήρηση των όρων του προγράμματος και των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210 7224940 (Μαρία Νίνη, Συντονίστρια Προγράμματος).
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 13/9/2013


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης από την Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο