Κώδικας Δεοντολογίας

Στη Διεθνή Διαφάνεια επιλέγουμε να συνεργαστούμε με εταιρίες οι οποίες μας στηρίζουν να συνεχίσουμε τη μάχη κατά της διαφθοράς. Η οργάνωση οφείλει να διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, με σκοπό να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.

Σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας, η οργάνωση μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε δωρεά, υπό τους όρους ότι η αποδοχή της δωρεάς:

  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Διεθνούς Διαφάνειας
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη φήμη της Διεθνούς Διαφάνειας

Οι εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν σοβαρή ευθύνη αλλά συγχρόνως και τη δυνατότητα να αναλάβουν σημαντικό ρόλο για μία κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Ενέργειες όπως η δωροδοκία, η φοροδιαφυγή, το «ξέπλυμα» χρήματος κ.ά. δεν επηρεάζουν μόνο την ικανότητα των εταιριών να λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά εμποδίζουν τα οφέλη των ιδιωτικών επενδύσεων να φθάσουν σε ευάλωτους πληθυσμούς και εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Όλα τα μέρη μιας κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών, επωφελούνται όταν η διαφθορά εξαλείφεται.

Η διαφθορά καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, εμποδίζει την ελεύθερη αγορά και υπονομεύει τη σταθερότητα, στοιχεία ζωτικής σημασίας για μία υγιή οικονομία. Παράλληλα, επιτρέπει τεράστιες ροές παράνομου χρήματος από φόρους που δεν καταβάλλονται ποτέ, από δωροδοκίες και νομιμοποίηση κεφαλαίων. Οι εταιρίες το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ οφείλουν να δράσουν με «όπλο» τους τη διαφάνεια για να σταματήσει η διαφθορά και να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η οικονομική κρίση.

Στη Διεθνή Διαφάνεια επιλέγουμε συνεργάτες που μοιράζονται μαζί μας τις βασικές αρχές και αξίες για μία κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Βασικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη είναι οι εταιρίες-χορηγοί να σέβονται τη μεθοδολογία και το πνεύμα της Διεθνούς Διαφάνειας. Σε κάθε συνεργασία, τα οφέλη για τη Διεθνή Διαφάνεια πρέπει να είναι ανάλογα του μεγέθους της εταιρίας, του ποσού της χορηγίας και της προβολής της ενέργειας.

Συνεργαζόμαστε με εταιρίες που επιδιώκουν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για την ακεραιότητα με την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συνεργασίες δίνουν το παράδειγμα για κερδοφόρες και ηθικές πράξεις.

Βασικές αρχές

Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμμάτων μας, αναζητώνται από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε οι χρηματοδοτήσεις που στηρίζουν προγράμματα της οργάνωσης να μην επηρεάζουν το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας. Με σταθερό άξονα τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της φήμης της οργάνωσης, έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχόμαστε χορηγίες και δωρέες από ποικίλες πηγές.

Η Διεθνής Διαφάνεια διατηρεί λεπτομερή κατάλογο με τις εταιρίες/δωρητές που πραγματοποίησαν δωρεά μεγαλύτερης των 1.000ευρώ, τον οποίο και δημοσιοποιούμε τόσο στον Ετήσιο Απολογισμό Δράσης όσο και, στην ιστοσελίδα μας.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ειδικής ανάλυσης, η Διεθνής Διαφάνεια δεν συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες:

  • έχουν παράνομη δράση
  • παράγουν ή εμπορεύονται όπλα

Στρατηγικά κριτήρια

Σε κάθε συνεργασία που επικοινωνείται στο ευρύ κοινό με ενέργειες προβολής, προσπαθούμε να σεβόμαστε τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η υποστήριξη της εταιρίας να είναι σημαντική για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Διεθνούς Διαφάνειας

β. Να υπάρχει η ελάχιστη εγγύηση για τη χρήση της εταιρικής ταυτότητας της οργάνωσης στην περίπτωση που η εταιρία συνδέει το όνομά της με τη συγκεκριμένη συνεργασία (cause related).

Μετάβαση στο περιεχόμενο