Τρόποι υποστήριξης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπτυχθούν συνεργασίες ανάμεσα στη Διεθνή Διαφάνεια και τις εταιρίες. Τα κοινά χαρακτηριστικά που διέπουν αλλά και συνδέουν όλες τις συνέργειες που αναπτύσσουμε είναι: η αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση, ο επαγγελματισμός της δράσης, η διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Εύρεσης Πόρων στο τηλέφωνο 210 7224940 ή στο tihellas@otenet.gr

Σταθερή συμμαχία
Μπορείτε να επιλέξετε μία συνεργασία με διάρκεια, συνδέοντας την εταιρική σας δράση με το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας μέσα από μια σταθερή συνεργασία μαζί μας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δωρίζετε το ποσό που επιθυμείτε σε χρονικά διαστήματα που εσείς επιλέγετε και η χρέωση να είναι μηνιαία, τριμηνιαία κ.ο.κ.. Η σταθερή υποστήριξη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη δράση μας καθώς μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε σε μακροπρόθεσμη βάση τις δράσεις της οργάνωσης.

Cause related σύμμαχοι
Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε να συνδέσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της εταιρίας σας με το έργο και τη δράση της Διεθνούς Διαφάνειας. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζετε το μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ευαισθητοποιώντας όχι μόνο τους πελάτες σας αλλά και το σύνολο της κοινωνίας με την προβολή της συγκεκριμένης δράσης. Ταυτόχρονα, στηρίζετε με τρόπο αποτελεσματικό τα προγράμματά μας. Μερικές χαρακτηριστικές προτάσεις για cause related ενέργειες είναι η δωρεά ποσοστού από τις πωλήσεις ενός προϊόντος/ή μίας υπηρεσίας, η εξαργύρωση πόντων μέσω του προγράμματος πιστωτικών καρτών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά, η αποκλειστική χρηματοδότηση προγράμματος το οποίο συνδέεται άμεσα με τους εταιρικούς στόχους σας, η διοργάνωση εκδήλωσης τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στη Διεθνή Διαφάνεια κλπ.

Χορηγίες σε είδος
Σημαντική υποστήριξη στο έργο μας εκδηλώνουν έμπρακτα εταιρίες που προσφέρουν χορηγίες σε είδος και υπηρεσίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της Διεθνούς Διαφάνειας. Ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων ή υπηρεσιών είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του γραφείου στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, κι εφόσον υπάρχει ανάγκη, μπορείτε να χορηγήσετε είδη όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα γραφείου, γραφική ύλη, αναλώσιμα προϊόντα, γραφιστικές και διαφημιστικές υπηρεσίες κλπ. Με τη χορηγία σε είδος μας βοηθάτε να μειώσουμε τα πάγια και λειτουργικά κόστη της οργάνωσης και να κατευθύνουμε το σύνολο σχεδόν των εσόδων μας απευθείας στις δράσεις μας.

Υποστηρικτής εκδηλώσεων
Με σταθερό άξονα την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την εξάλειψη της διαφθοράς, διοργανώνουμε κάθε χρόνο μία σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες. Αναλαμβάνοντας τη χορηγία μιας εκδήλωσης και την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συμβάλλετε σημαντικά στη μείωση των εξόδων προβολής του έργου μας και μας δίνετε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε το σύνολο σχεδόν των εσόδων μας στη δράση μας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται ένα πακέτο με ανταποδοτικά οφέλη ανάλογα με το ύψος του ποσού και το είδος της χορηγίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο