ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Εναλλακτική στη Σιωπή: Αποτελεσματικότερη Προστασία & Στήριξη των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σύνταξη: Άννα Δαμάσκου,
Διεθνής Διαδάνεια-Ελλάς
Την περίοδο 2012-2013, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Providing an alternative to silence: Towards greater protection and support for whistle-blowers in the EU» που αποσκοπεί στην ανάδειξη της ανάγκης ύπαρξης πλαισίου προστασίας για τους whistleblowers σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία νοοτροπίας αντίδρασης στα φαινόμενα διαφθοράς ώστε να ενδυναμωθεί η πρόληψη των εγκλημάτων διαφθοράς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς κατέγραψε και αξιολόγησε την ισχύουσα σε εθνικό επίπεδο νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση των ανθρώπων που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers) με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της καταγγελίας φαινομένων διαφθοράς στην προσπάθεια καταπολέμησής της. Επίσης, κατέγραψε «Καλές Πρακτικές» και προώθησε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της παρεχόμενης προστασίας προς εκείνους που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς.
Η Έκθεση «Εναλλακτική στη Σιωπή: Αποτελεσματικότερη Προστασία & Στήριξη των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση» παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2013 σε δημόσια εκδήλωση.
Γλώσσα: ελληνικά
Δείτε την Ευρωπαϊκή Έκθεση EU Whistleblower Report_final_web (αγγλικά)
Δείτε την Ελληνική Έκθεση Providing_An_Alternative_To Silence_Country Report_Greece (english)
Διαβάστε τις Whistleblower Principles (αγγλικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο