Διεθνείς Συνθήκες κατά της Διαφθοράς

Η διαφθορά ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Η συστράτευση όλων των κρατών για την καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να θέσει ανάχωμα στην εξάπλωση του φαινομένου.

Η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που προκύπτουν τόσο από τη «Συνθήκη κατά της Διαφθοράς» των Ηνωμένων Εθνών όσο και, από τη Σύμβαση «Κατά της Δωροδοκίας Ξένων Λειτουργών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), απαιτεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο