Δικαιοσύνη

Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει από πλευράς νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς έχοντας κυρώσει την πλειοψηφία των διεθνών συνθηκών, υστερεί στην αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Η ελληνική δικαιοσύνη δυσλειτουργεί, κωλυσιεργεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για παραγραφές αδικημάτων, για κατασπατάληση δημόσιων πόρων, για διαφθορά.

Η Διεθνής Διαφάνεια έχει αναδείξει την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης ως φλέγον ζήτημα για την ανάπτυξη της χώρας, διασυνδέοντάς την άμεσα με την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο