Δικαιοσύνη & Ακεραιότητα

Ο μεγάλος φόρτος των δικαστηρίων, η συχνή κατάχρηση από τα αντιδικούντα μέρη δικονομικών δυνατοτήτων, καθώς και οι ελλείψεις κι οι δυσλειτουργίες στην υλικοτεχνική υποδομή της απονομής της Δικαιοσύνης, έχουν επηρεάσει σημαντικά την παροχή δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα.

Η Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες εναλλακτικές προς τη δικαστική διαδικασία εν γένει, αποτελεί δυνητική λύση για την επίλυση μέρους των προβλημάτων συσσώρευσης και καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

«Πολιτική Δικαιοσύνη & Ακεραιότητα»

Μετάβαση στο περιεχόμενο