Σύμφωνο Ακεραιότητας

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια για να βοηθήσει την προσπάθεια των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, με τη συνδρομή της Κοινωνίας των Πολιτών, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει μία συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση (ή την κρατική υπηρεσία) που διενεργεί διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια και όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Σύμφωνο Ακεραιότητας

Στην Ελλάδα, το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ) εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς,παρακολουθεί τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων Υδάτων στις Περιοχές Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Μοσχάτου», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας, που έχει συνταχθεί ειδικά για το έργο αυτό.

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας, ως μια συμφωνία μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (Ανεξάρτητος Παρατηρητής) και των μερών του Διαγωνισμού (Αναθέτουσα Αρχή & ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό/οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά και οι οποίοι θα προσχωρήσουν στο ΣΑ), περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της πρόσβασης στην πληροφορία.

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας για το προαναφερόμενο έργο είναι ανοικτό για συμμετοχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό/οικονομικούς φορείς που θα λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και την υποβολή της προσφοράς τους μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του προκηρυχθέντος έργου. Η ένταξη στο Σύμφωνο Ακεραιότητας πραγματοποιείται με την υποβολή Δήλωσης Προσχώρησης των προσφερόντων σε αυτό και είναι οικειοθελής.

Δείτε παρακάτω τις Αναφορές Δράσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για την εξέλιξη του προγράμματος:

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιανουάριος Ιούνιος 2017

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιούλιος_Δεκέμβριος 2017

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος_2018_ENG

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιούλιος Δεκέμβριος 2018 ENG

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος 2019_ENG

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιούλιος_Δεκέμβριος_2019

Σύμφωνο Ακεραιότητας ]Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος_2020

Σύμφωνο-Ακεραιότητας-Αναφορά-Δράσης-Ιούλιος-Δεκέμβριος-2020

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος 2021

————————————————————————————————————————————–

Διαβάστε την 1η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εδώ

Διαβάστε την 2η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εδώ

Διαβάστε την 3η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εδώ 

Διαβάστε την 4η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εδώ

Διαβάστε την 5η και τελική έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εδώ

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα στο www.integritypact.gr 

Δείτε το 1ο Σύμφωνο Ακεραιότητας στην Ελλάδα σε 5′!

————————————————————————————————————————————–

Διαβάστε την έκδοση “ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ”

Διαβάστε την έκδοση “ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

—————————————————————————————————————————————

Δείτε το animation videoΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Μάθε γιατί σε αφορά και κάνε τη διαφορά!” που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους μιλώντας για τη σημασία της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

 

Κατεβάστε το επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι “Ο Υπερασπιστής των Διαγωνισμών” εδώ

—————————————————————————————————————————————-

Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων για Δημόσιες Συμβάσεις. Ενημερωθείτε για Δημόσιες Συμβάσεις Τεχνικών-Κατασκευαστικών Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ-“Αττική 2014-2020” εδώ

Βρείτε πληροφορίες για προϋπολογισμούς δημοπράτησης, υποψήφιους αναδόχους, μέσες εκπτώσεις και άλλα σημαντικά στοιχεία.

—————————————————————————————————————————————-

*Το πρόγραμμα “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, υλοποιείται με την υποστήριξη & χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG Regional Policy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο