Ιδιωτικός τομέας

Η διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα είναι ολοένα αυξανόμενη, όπως εντοπίζουν οι έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, καταστρέφοντας την αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό.

Η υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση των εσωτερικών υπηρεσιών ελέγχου, η ενδυνάμωση των εποπτικών αρχών, η ενίσχυση της ανωνυμίας μέσω της προώθησης του θεσμού του whistleblowing, και η ενθάρρυνση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς είναι από τις βασικότερες προτάσεις που προωθεί η Διεθνής Διαφάνεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο