Διαφάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις και τα σημαντικότερα κενά σε θέματα διαφάνειας.

Το 2012, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ανέπτυξε το κείμενο πολιτικής «Τρόποι ενίσχυσης της Διαφάνειας: η περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» παρουσιάζοντας τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας ως προς τα οικονομικά στοιχεία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η προώθηση της αρχής και των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και, η δημιουργία βήματος επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των εταίρων τους με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.

«Διαφάνεια στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Μετάβαση στο περιεχόμενο