Πολιτικό χρήμα

Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα πολιτικά κόμματα, τόσο στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων, όσο και στην εσωτερική τους λειτουργία, στους ίδιους τους πολιτικούς αλλά και σε όσους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνεργάζονται μαζί τους, αποτελεί καίριο πλήγμα στην αποτελεσματικότητα του κράτους, την εμπέδωση αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και εν τέλει την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό; Μπορούμε, αν μιλάμε δημόσια και ανοικτά για την πολιτική διαφθορά, θίγοντας τον τρόπο διακυβέρνησης και απαιτώντας λογοδοσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο