Διαφάνεια στη διαχείριση του πολιτικού χρήματος

Το 2010, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς διαμόρφωσε μια σειρά από προτάσεις για την «Διαφάνεια στη διαχείριση του πολιτικού χρήματος»

μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, η διαρκής πρόσβαση στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Το 2012, η Διεθνής Διαφάνεια προώθησε τις κύριες προτάσεις της για το πολιτικό χρήμα στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης προς τα πολιτικά κόμματα εν όψει των ελληνικών βουλευτικών εκλογών του 2012.

Προτάσεις πολιτικού χρήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο