Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στον καθρέφτη

Το 2012, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς διαμόρφωσε ένα κείμενο πολιτικής προτείνοντας μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στο πλαίσιο της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Η θέσπιση νόμου περί της εσωτερικής οργάνωσης, της λειτουργίας και του ελέγχου των κομμάτων, η δημιουργία νομικού πλαισίου που να εποπτεύει την εκπροσώπηση συμφερόντων (lobbying), η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος είναι ορισμένες από τις βασικές μας προτάσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των πολιτικών κομμάτων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

«Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στον καθρέφτη»
Μετάβαση στο περιεχόμενο