ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3o Business Integrity Forum (BIF) της ΔΔ-Ε

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα ως προϋποθέσεις για την οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα

Με μεγάλη επιτυχία, και την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών-μελών του Προγράμματος Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος, διεξήχθη στις 21 Ιουνίου, η 3η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum (BIF). Η θεματική, που αφορούσε σε Ζητήματα Δεοντολογίας στην Εταιρική Διακυβέρνηση, αναλύθηκε στους φιλόξενους χώρους των κεντρικών γραφείων της Interamerican, εταιρείας-μέλους του BIF.
Τα έμπειρα στελέχη των εταιρειών μελών του BIF, του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ), είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουν απόψεις επί εξειδικευμένων θεμάτων και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον επιχειρηματικό τομέα.
Ιδιαιτέρως ουσιαστική υπήρξε η τοποθέτηση του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου της Interamerican, ο οποίος αναφέρθηκε σε αναγκαιότητες χρηστής διακυβέρνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων: στη μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά στελεχών και προσωπικού, στις συμπεριφορές και στη σημασία του προσωπικού παραδείγματος του ηγέτη για τη διαμόρφωση κουλτούρας επιχειρηματικής ακεραιότητας.
Ο Νίκος Μαρκόπουλος, υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ίδιας εταιρείας, αναφέρθηκε στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες που εισφέρουν στη δέσμευση του οργανισμού για επιχειρηματική ακεραιότητα, καθώς και στο σχετικό πλαίσιο ελέγχων.
Τα συμπεράσματα και οι κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν από το forum, μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:
• Είναι σαφές ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αξίες της διαφάνειας και της ακεραιότητας.
• Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι συγχρόνως αυτές με τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς.
Συνεπώς, η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική διέξοδο προς την απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη.
• Στον αγώνα κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, που υπερβαίνει την πολιτική για την εταιρική υπευθυνότητα την οποία αναπτύσσει κάθε εταιρεία.
Ο ρόλος αυτός επεκτείνεται στον περιορισμό της διαφθοράς μέσω της υιοθέτησης εσωτερικών διαδικασιών, που διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις της εταιρείας με εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές καθώς και με την πολιτεία, διέπονται από διαφάνεια και ακεραιότητα.
• Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές εναντίον της διαφθοράς, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Η ΔΔ-Ε, πάντα σε δυναμική “συνομιλία” με την ελληνική επιχειρηματικότητα, προχωράει δυνατά και στα επόμενα BIF!


 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο