Δημόσιες προμήθειες

Οι δημόσιες προμήθειες επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών και αποσπούν ένα μεγάλο μερίδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Τα μεγάλα χρηματικά ποσά που διακινούνται για τις δημόσιες προμήθειες περικλείουν υψηλό κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας και επιτάσσουν την άμεση λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Η ενσωμάτωση ισχυρών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη δυναμικής για ουσιαστική και άμεση εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία, ενθαρρύνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

«Οι θέσεις μας για τις κρατικές Προμήθειες»

Μετάβαση στο περιεχόμενο