Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα

Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα», πραγματοποιείται από τη Διεθνή Διαφάνεια από το 2007 μέχρι σήμερα και στόχο έχει να αναδείξει το μέγεθος της μικροδιαφθοράς που επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό. Με την Έρευνα αποσκοπούμε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, την πληρέστερη ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση της διαφθοράς και των επιπτώσεων που επιφέρει στους πολίτες αλλά και στην εθνική οικονομία, γενικότερα.

Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» έχει καθιερωθεί σήμερα ως ένας αξιόπιστος και έγκυρος επιστημονικός δείκτης που καταγράφει την ελληνική πραγματικότητα.

Για τα έτη 2011-2013, η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη διαφθορά» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ ως ΥΠ2.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Έρευνα για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα 2005

Εθνική έρευνα για την διαφθορά στην Ελλάδα 2007

Εθνική Έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα για το 2008

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2009

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2010

Κλίμακες στάσης απέναντι στη διαφθορά 2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2011_Συνολική διαφθορά

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2012_Συνολική διαφθορά

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2013

Παρουσίαση Γ.Μαυρή 2013

Μετάβαση στο περιεχόμενο