Γιατί μία εταιρία να μας στηρίξει

Ενέργειες διαφθοράς όπως, η δωροδοκία, η κλοπή και η φοροδιαφυγή, προκαλούν μεγάλο οικονομικό έλλειμμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από τη διαφθορά, επιτρέπει στις εταιρίες τον ισότιμο ανταγωνισμό όπως και, τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Στη Διεθνή Διαφάνεια πιστεύουμε ότι η ηθική δέσμευση που έχουν οι εταιρίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως χωρίς την έμπρακτη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η διαφθορά επηρεάζει βαθιά το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εταιρίες δραστηριοποιούνται, καταπνίγει την οικονομική ανάπτυξη και αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Η διαφθορά εμποδίζει ευπαθείς ομάδες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην τροφή, στο νερό, στα φάρμακα.

Για τους λόγους αυτούς, στη Διεθνή Διαφάνεια επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρίες οι οποίες στηρίζουν έμπρακτα τη δράση μας για την προώθηση αρχών διαφάνειας και συστημικών αλλαγών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας με την άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργούμε με βάση το ζήλο των συνεργατών, την προσφορά εθελοντών και μακριά από κυβερνητικές και πολιτικές επιρροές, για να πετύχουμε τους στόχους μας με απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, στρεφόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συνεργασία με κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες.

Στη Διεθνή Διαφάνεια ζητάμε να συνεργαστούμε με εταιρίες: με κοινωνική και ηθική δέσμευση, που μεταδίδουν τις αρχές και τις αξίες τους για διαφάνεια στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους μετόχους που θέλουν να εμπλακούν στο έργο της οργάνωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας συνεργασίας που θα λειτουργεί θετικά για τις δυο πλευρές: α. να επιτρέπει στην εταιρία να αναδείξει το κοινωνικό της έργο και ταυτόχρονα, β. να διασφαλίζει στη Διεθνή Διαφάνεια την τήρηση των βασικών της δεσμεύσεων για την υλοποίηση του έργου της.

Η έμπρακτη υποστήριξη εταιριών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη και συνέχιση καίριων προγραμμάτων όλα τα χρόνια δραστηριοποίησης της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο