Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Μια υγιής κοινωνία χρειάζεται ακέραιους θεσμούς. Η Διεθνής Διαφάνεια έχει αναπτύξει το «Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας», ένα εργαλείο που αξιολογεί βασικούς θεσμούς (δικαιοσύνη, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία κλπ.) ως προς τη θωράκισή τους και την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στη διαφθορά.

Την περίοδο 2010 – 2012, η Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος και σε συνεργασία με άλλα 25 κράτη, αξιολόγησε 12 θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, εξετάζοντας τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, όσο και τις πρακτικές που εφαρμόζονται ως προς την προστασία και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η μελέτη εντόπισε ουσιαστικές αδυναμίες σε καίριους πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας, όπως τις επιχειρήσεις, τη δικαιοσύνη, το δημόσιο τομέα και τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Διεθνής Διαφάνεια κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση κάθε θεσμού, ενώ έθεσε σε προτεραιότητα 4 θεσμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

Εδώ μπορείτε να δείτε την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης για την Ελλάδα:
http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=gr (flash based)

Εδώ μπορείτε να δείτε την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης για την Ευρώπη:
http://www.transparency.org/enis/report

eu-flag
Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο