Λογοδοσία

Η Διεθνής Διαφάνεια έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Στόχος μας είναι μέσα από τη δική μας λειτουργία ως οργάνωση, να είμαστε ένα παράδειγμα ορθής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών.

Σε αυτές τις σελίδες, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησής μας, τους κανόνες που τηρούνται στην καθημερινή εργασία μας αλλά και τη δομή της οργάνωσης.

Η λογοδοσία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δουλειάς μας, αλλά και ταυτόχρονα μία από τις βασικότερες επιδιώξεις μας. Καθώς νέα δεδομένα λογοδοσίας προκύπτουν, αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται με στοιχεία που δείχνουν τις δικές μας ενέργειες συστράτευσης με αυτά τα δεδομένα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο