Γίνε «εταιρία – σύμμαχος»

Στη Διεθνή Διαφάνεια πιστεύουμε πως η εταιρία ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την προώθηση ηθικών αξιών με «όχημα» την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ανάπτυξη κοινωνικού έργου είναι σημαντική για μία εταιρία καθώς επηρεάζει τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους επενδυτές της. Για το λόγο αυτό η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πια μέρος της επιχειρηματικής δράσης μέσα στην κοινωνία, ένα «στρατηγικό θέλω» και μία συνειδητή επιλογή για επένδυση στο μέλλον.

Σταθερός μας στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μέσα στον εταιρικό κόσμο για την ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο