Διαφάνεια Εταιρικής πληροφόρησης

Η διαφθορά καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, εμποδίζει την ελεύθερη αγορά και υπονομεύει τη σταθερότητα, στοιχεία ζωτικής σημασίας για μία υγιή οικονομία. Οι εταιρίες το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ οφείλουν να δράσουν με «όπλο» τους τη διαφάνεια για να σταματήσει η διαφθορά και να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η οικονομική κρίση.

Το πρόγραμμα «Διαφάνεια εταιρικής πληροφόρησης» (TRAC-Transparency in Accounting Reporting) που υλοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αποσκοπεί στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την πρόσβαση των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση και στα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς στον επιχειρηματικό τομέα, μέσα από την αξιολόγηση των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Η ελληνική μελέτη ακολουθεί τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια, η οποία εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 2012, για την ολοκλήρωση της έκθεσης “Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest companies“.

Έκθεση “Διαφάνεια στην εταιρική πληροφόρηση”

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα

Αναλυτική βαθμολογία εταιριών

Ερωτηματολόγιο έρευνας

Μετάβαση στο περιεχόμενο