Χρηματοδοτήσεις & Oικονομικά

Η ασφαλής χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές επιτρέπει στη Διεθνή Διαφάνεια να πραγματοποιεί το έργο της, να διατηρεί την ανεξαρτησία και το κύρος της καθώς και να ενεργεί με αποτελεσματικότητα.

Η Διεθνής Διαφάνεια λαμβάνει χρηματοδότηση από ένα μεγάλο εύρος δωρητών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται θεσμικοί φορείς, Ιδρύματα, εταιρίες, δωρητές και μεμονωμένα άτομα. Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά τόσο στην υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων όσο και, στη γενικότερη υποστήριξη της οργάνωσης.

Πολιτική της Διεθνούς Διαφάνειας είναι να δέχεται χρηματοδοτήσεις και υποστήριξη σε είδος, που όμως σε καμία περίπτωση δεν θα βλάψουν την ανεξαρτησία της οργάνωσης να εκπληρώνει απρόσκοπτα την αποστολή της ή, θα θέσουν σε κίνδυνο το κύρος και τη δημόσια εικόνα της.

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική δωρεών της Διεθνούς Διαφάνειας εδώ:

ΔΗΛΩΣΗ ΔΔ-Ε ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Transparency International Donations Policy

ΛΙΣΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΠΟ 2005-2023

Μπορείτε να δείτε την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για το έτος 2023 εδώ:

2023_Έκθεση ορκωτών λογιστών TGS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΔ-Ε 2024

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο