Business Integrity Forum

Tι είναι το Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας –Ελλάδος;

Πολλές εταιρίες έχουν υιοθετήσει κώδικα δεοντολογίας και πολιτική προστασίας από τη διαφθορά. Επιπλέον, βελτιώνουν συνεχώς συστήματα και διαδικασίες, αξιολογούν και αναθεωρούν εργαλεία, συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους εργαζόμενούς τους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος έκθεσης και να βελτιωθεί το επίπεδο ακεραιότητας της εταιρίας. Η αντίστοιχη τάση αρχίζει σταδιακά να διαφαίνεται και σε εταιρίες μικρότερου μεγέθους, οι οποίες μπορούν να προβάλλουν τον κώδικα δεοντολογίας και τις ηθικές πρακτικές της εταιρίας ως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Το Business Integrity Forum (ΒΙF) είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια. Αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου, το συντονισμό του οποίου έχει η Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς,  με τη συμμετοχή εταιριών μελών, οι οποίες διακηρύσσουν ανοιχτά τη δέσμευσή τους  να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

ToBIF φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανεπίσημο και οικείο χώρο όπου τα μέλη του να μπορούν να έχουν ενημερωτικές συζητήσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα εφαρμογής των πολιτικών και των πρακτικών κατά της διαφθοράς και να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και την τεχνογνωσία της Διεθνούς Διαφάνειας, καθώς και στις εκδηλώσεις και το διεθνές δίκτυο της Οργάνωσης.

 Ποια είναι τα προνόμια μέλους

Η συνεργασία των εταιριών με τη Διεθνή Διαφάνεια, η οποία είναι ευρέως γνωστή για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν τη διαφάνεια και ακεραιότητα αλλά και για το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που διαθέτει, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας που να προάγει τη διαφάνεια και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής κατά τη διαφθοράς με το να δημιουργήσει έναν πυρήνα εταιριών που:

 • αναπτύσσουν πολιτικές και διαδικασίες που συμβαδίζουν με τα υψηλά πρότυπα της Διεθνούς Διαφάνειας
 • επικοινωνούν ανοιχτά τη δέσμευσή τους για διαφάνεια, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσουν καλό παράδειγμα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης στον επιχειρηματικό κόσμο

Τα μέλη του BIFμπορούν να έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα προνόμια.

Συγκεκριμένα:

 • Συμμετοχή σε δύο συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας το χρόνο με εισηγήσεις ειδικών  και άλλων προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία περιλαμβάνει καλές πρακτικές είτε από τη Διεθνή Διαφάνεια είτε από την εμπειρία των μελών, καθώς και ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα διαφάνειας και διαφθοράς
 •  Τακτικές ενημερώσεις για τις εξελίξεις σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς είτε αφορούν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είτε αφορούν σε αποτελέσματα ερευνών και αναλύσεων
 •  Πρόσβαση στις εκδηλώσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της Οργάνωσης στο οποίο συμμετέχουν επιφανείς προσωπικότητες από τις επιχειρήσεις, την πολιτική, την Κοινωνία των Πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο
 •  Συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο της Διεθνούς Διαφάνειας. Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία με εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο
 •  Πρόσβαση στα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια, όπως Due Diligence check list, RESIST (εργαλείο για αντίσταση στη δωροδοκία), Transparency in Corporate Reporting (TRAC), Corporate Benchmark Tool, Codes of Conducts for Small-Medium size Enterprises κ.α.

Η συμμετοχή μέλους στο BIF είναι 4ετής, με δυνατότητα ανανέωσης, και ορίζεται στις € 3.000 κάθε χρόνο.

 Eπιπρόσθετες υπηρεσίες

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι σε θέση να προσφέρει συμπληρωματικές υπηρεσίες με επιπλέον αμοιβή, οι οποίες θα κοστολογούνται ανά περίσταση:

 • Παροχή γραμμής υποστήριξης για whistleblowing (Υποδοχή καταγγελιών σε hotline της Διεθνούς Διαφάνειας- Ελλάδος ώστε να είμαστε εγγυητές απόλυτης εχεμύθειας και διαφάνειας
 •  Παρουσίαση από στέλεχος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στους εργαζόμενους της εταιρίας για θέματα διαφθοράς
 •  Δύο Εκπαιδεύσεις/ workshops το χρόνο με ειδικούς από το δίκτυο της Διεθνούς Διαφάνειας
 •  Διεξαγωγή μιας έρευνας TRAC ή CorporateBenchmarkTool το χρόνο

Αρχές μέλους

Όλα τα μέλη του BIF επιθυμούν να κατακτήσουν το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και μοιράζονται το όραμα του παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας:

«Ένας κόσμος όπου οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένη από τη διαφθορά».

Στη Διεθνή Διαφάνεια κατανοούμε ότι ίσως να μην έχουν εξαρχής όλα τα μέλη μας ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι όμως σημαντικό να εκφράζουν τη δέσμευση ότι η πολιτική που θα ακολουθήσουν θα συνάδει με το πλαίσιο του “Business Principles for Countering Bribery”, το οποίο έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια.

Συγκεκριμένα:

 • Δεσμεύονται να λειτουργούν με υψηλές προδιαγραφές ακεραιότητας και διαφάνειας
 • Έχουν ή δεσμεύονται να έχουν λεπτομερή πολιτική κατά της διαφθοράς
 • Δεσμεύονται να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας
 • Δεσμεύονται να ενστερνιστούν τις αρχές του GLOBAL COMPACT

 Γίνε μέλος!

Γίνε σύμμαχός μας στη μάχη υπέρ της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Με ποιο τρόπο; Μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας προς τη Διοίκηση της Εταιρίας, ακολουθεί μία συνάντηση με στελέχη της Εταιρίας και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος κατά την οποία παρουσιάζεται αναλυτικότερα το πρόγραμμα ώστε να πιστοποιηθεί ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για να προχωρήσει η συνεργασία.

Δείτε αναλυτικά την Διαδικασία Συμμετοχής:

Business Integrity Forum – Διαδικασία Συμμετοχής

 Ποιες εταιρείες είναι μέλη

  • AEGEAN AIRLINES A.E.
  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  • ΔΕΗ Α.Ε.
  • ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ A.E.)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  • COCA – COLA ΑΕ
  • DELOITTE S.A.
  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
  • HELLENiQ ENERGY Α.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
  • GRANT THORNTON
  • INTERAMERICAN
  • KPMG A.E.
  • MYTILINEOS S.A.
  • ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
  • PFIZER HELLAS A.E.
  • PWC GREECE
  • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
  • ΣΟΛ Crowe
  • TΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
  • A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.
  • ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο