ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος

Ο ρόλος των ανθρώπων για τη βιωσιμότητα και την οικονομική ευημερία των επιχειρήσεων
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, η 4η Στρογγυλή Τράπεζα του Βusiness Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε).
Απαράμιλλοι οικοδεσπότες ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), εταιρεία-μέλος του BIF, που φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων της στον Ασπρόπυργο Αττικής τις εργασίες του Forum.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιαμισίης. Ο Γενικός Δ/ντής Νομικών Υπηρεσιών των ΕΛΠΕ κ. Ιωάννης Αψούρης, ανέδειξε το ρόλο του δικηγόρου στις διερευνήσεις εντός των εταιρειών, ενώ ο κ. Άλκης Πούλιας Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Εργασιακών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΛΠΕ, παρουσίασε την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΛΠΕ και την επικείμενη αναθεώρησή του. Στον ρόλο του δικηγόρου ως ηγέτη ακεραιότητας στην επιχείρηση αναφέρθηκε και ο κ. Μίχος Στάθης, Μέλος Δ.Σ. της ΔΔ-Ε και Διευθυντής Νομικών Θεμάτων της Pfizer Hellas.
Ο κ. Μιχάλης Λιόκουρας, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, μίλησε για την «Ατζέντα ΟΗΕ 2030: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – η Έκθεση για την Ελλάδα» και ακολούθως η κα Ελένη Κλουκινιώτη, Ερευνήτρια της ΔΔ-Ε και Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρουσίασε την έρευνα που χρηματοδότησε η Διεθνής Διαφάνεια και το Action Grant της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρόοδο της Ελλάδας αναφορικά με τον Στόχο 16 της εν λόγω Ατζέντας.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η ακαδημαϊκή «Έρευνα για την Ακεραιότητα των Ανωτάτων Στελεχών στην Ελλάδα: Οι απόψεις των Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού» των Καθηγητών του Deree κ.κ. Κωνσταντίνου Τασούλη και Αρετής Κρέπαπα, που συμπεραίνει τη σπουδαιότητα του ρόλου της εταιρικής κουλτούρας.
Ο εποικοδομητικός διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, έμπειρων στελεχών κορυφαίων εταιρειών-μελών του BIF, ανέδειξε, για μια ακόμη φορά, τη σπουδαιότητα της ηθικής ακεραιότητας των στελεχών της ανώτερης διοίκησης, καθώς αυτά μπορούν να διαμορφώσουν αντίστοιχη κουλτούρα μέσα στις εταιρείες και να λειτουργήσουν ως παραδείγματα για όλους τους εργαζόμενους.
Εν κατακλείδι, τόσο από τις εισηγήσεις όσο και από την συζήτηση που ακολούθησε αναδείχθηκε ότι στην καταπολέμηση της διαφθοράς τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι!!!


 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο