ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κράτος & Διαφθορά : Ιχνηλατώντας Καλές ΠρακτικέςState and Corruption:Tracing Good Practices

“Κράτος & Διαφθορά: Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές”
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ

WP_003068Η ανάδειξη και η παρουσίαση πρωτοβουλιών και εργαλείων από την παγκόσμια πρακτική, τα οποία προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας μας, θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του πολύπλοκου φαινομένου της διαφθοράς, αναδείχθηκαν στο σημερινό Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), με θέμα «Κράτος & Διαφθορά: Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές».

Η φετινή διοργάνωση εστιάστηκε σε τρεις καίριες ενότητες:
Παιδεία, δίνοντας έμφαση στην σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, της καλλιέργειας και της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στη διαφθορά & την αδιαφάνεια,
Υγεία, με αντικείμενο την προβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των πηγών διαφθοράς στο χώρο της υγείας και τέλος
Φορολογία, με στόχο την ανάδειξη μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και την ανάγκη ανάπτυξης ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης της φορολογίας.
Η Παιδεία, αναδείχθηκε ως το κύριο μέσο για την πρόληψη της διαφθοράς. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάλληλα διαμορφωμένων που «μιλούν» τη γλώσσα των μαθητών, με αντικείμενο τις έννοιες της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται στην Ιταλία. Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση δήλωσε: “Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ανακοινώνω τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει την ένταξη της διαφάνειας στη διδακτική ύλη Γυμνασίου – Λυκείου, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές”.
Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο της Υγείας ενδεικτικά παρουσιάστηκαν προτάσεις όπως: η καταβολή επαρκούς αμοιβής για τα επαγγέλματα υγείας, λειτουργία μηχανισμού whistlebowing, διαφανείς διαδικασίες για τις λίστες αναμονής των νοσοκομείων. Στον χώρο των φαρμακοβιομηχανιών, αναδείχθηκε η ανάγκη αυστηροποίησης του κώδικα δεοντολογίας που θα συντελέσει στον εξορθολογισμό των παροχών προς τους γιατρούς, καθώς και η πλήρης μηχανογράφηση του συστήματος διακίνησης φαρμάκων που θα συμβάλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς να μειωθούν οι παροχές. Παράλληλα, σε θεσμικό επίπεδο, υπογραμμίστηκε η αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα διαφθοράς, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και η συνεργασία των αρμόδιων φορέων. «Η υγεία μπορεί να αποτελεί υπέρτατο αγαθό, η οικονομική της όμως αξιολόγηση δεν ήταν πάντα η δέουσα ενώ πολλές φορές εξυπηρετούσε πολιτικές ή άλλου τύπου σκοπιμότητες», επεσήμανε ο καθηγητής Ιατρικής Ζ. Ζαχαρίου.
Στην ενότητα της Φορολογίας, παρουσιάστηκαν προτάσεις περί απλοποίησης και κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, ύπαρξης σταθερού φορολογικού πλαισίου και καλλιέργειας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και να συμβάλλουν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών και ελέγχων καθώς και με δημοσιονομικά δεδομένα, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέσο διαρκούς «ηλεκτρονικής λογοδοσίας». Η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς, η ουσιαστική εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και η ενθάρρυνση διακρατικής συνεργασίας είναι τα επόμενα βήματα για τη δραστική πάταξη της διαφθοράς στον τομέα της φορολογίας.
“Και φέτος η Διεθνής Διαφάνειας Ελλάδος διοργάνωσε μια εξαιρετική εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε για τη διαφθορά και τις παγκόσμιες καλές πρακτικές για την αντιμετώπισή της. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της φορολογίας και να εφαρμοστούν τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες”, τόνισε η Πρόεδρος του παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας, Huguette Labelle.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, με στόχο την καταστολή φαινομένων διαφθοράς, το Υπουργείο προέβη στη μείωση των πειθαρχικών συμβουλίων, με τη συμμετοχή δικαστών καθώς και σε νομοθετικές παρεμβάσεις επιτάχυνσης της πειθαρχικής διαδικασίας. Όσον αφορά σε δράσεις πρόληψης, προωθούνται διαδικασίες απλούστευσης της δημόσιας διοίκησης, ώστε να περιοριστούν εν δυνάμει εστίες διαφθοράς που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική διαδικασία. Παράλληλα, στο πλαίσιο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2», προωθείται η περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση και τεχνολογική αναβάθμισή του ώστε να είναι ένα εργαλείο φιλικό και εύχρηστο στους πολίτες. Δίνοντας έμφαση στην πολιτική διάσταση της ανοικτής διακυβέρνησης, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει κατατεθεί μια ριζοσπαστική πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής για την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των οικονομικών αποφάσεων της Βουλής. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η επέκταση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στα πολιτικά κόμματα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να ενισχυθεί η ακεραιότητα των θεσμών.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα καταθέσει τις προτάσεις της στον Πρωθυπουργό, στην πολιτική ηγεσία και στους κατεξοχήν αρμόδιους, ασκώντας τις απαραίτητες πιέσεις ώστε να γίνουν πραγματικότητα και να υπάρξει άμεση δραστηριοποίηση κατά τη διαφθοράς.
Δείτε τις Ομιλίες Συνεδρίου 2013_2
espa
Το Συνέδριο “Κράτος & Διαφθορά:Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά” . Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο